Přísahám a slibuji

Čtyřdílný dramatický příběh lékaře v pohraničí v poválečných letech.
1990 Česko
Josef Abrhám50(MUDr. Vojtěch Albert)
Luděk Munzar57(MUDr. Kamil Urban)
Václav Postránecký46(MUDr. Josef Paroulek)
Vladimír Dlouhý32(MUDr. Placák)
Iva Janžurová49(Pepička Pechová)
Miroslav Vladyka30(Olda Bican)
Gabriela Vránová50(Consolata)
Ljuba Krbová31(Imelda)
Zuzana Bydžovská28BriefVe třetím díle vstává nahá z postele, zabraná je ale zezadu do půl těla a jen na na téměř nepostřehnutelný okamžik z boku
Jana Preissová42(Marie Kolmanová)
Viktor Preiss43(MUDr. Jaroslav Kolman)
Radoslav Brzobohatý58(prof. MUDr. Kristek)
Jana Drbohlavová49(Emilka Bydžovská)
Martin Růžek71(MUDr. Vácha)
Miroslav Zounar58(MUDr. Boudák)
Eliška Balzerová41(MUDr. Moravcová)
František Němec46(MUDr. Leonard Stein)
Taťjána Medvecká36(Hana Neubertová)
Radovan Lukavský70(doc. MUDr. Horálek)
Vladimír Brabec56(MUDr. Vítů)
Martina Adamcová24(sestřička)
Marie Horáčková(sestra na interně)
Robert Vrchota70(Hradecký)
Hana Davidová46(Zdenka Králová)
Milan Mach64(MUDr. Klaus)
Miloš Hlavica56(MUDr. Hnízdo)
Petr Skarke47(Včelák)
Viktor Vrabec49(Rádl)
Čtyřdílný seriál z prostředí nemocnice na severu Čech v letech po 2. světové válce, v období let 1945 až těsně před únor 1948. Na motivy stejnojmenného románu Oty Duba napsal Otto Zelenka.

1. díl

MUDr. Vojtěch Albert (Josef Abrhám) se vrací z koncentračního tábora do Prahy. Ač nerad, přijímá místo primáře interny v nemocnici v pohraničí na severu Čech. Po odchodu německých doktorů a řádových sester je každá ruka v nemocnici vítána. Několik německých doktorů ještě zůstalo, ale pod vlivem propagandy, slibující mj. lékařům přednostní právo na byt, podávají výpověď a žádají o odsun do Německa. Ředitel nemocnice MUDr. Kamil (Luděk Munzar) je postaven před těžké rozhodnutí. Snaží se sehnat za německé doktory náhradu, což se mu částečně daří.

V okolních lesích se ještě stále skrývají banderovci, kteří se nechtějí smířit s koncem války. A vypadá to, že někdo z nemocnice je zásobuje léky. O setkání s banderovci by mohl vyprávět mladičký Olda Bican (Miroslav Vladyka), který se léčí ze zranění. Na oddělení se zamiluje do sestřičky Majky a rozhodne se ve městě zůstat. (-k-)

2. díl

Nemocnice má šanci získat penicilin, který tolik potřebuje. Musí ale mít bakteriologické oddělení. Doktor Albert, který bude vedoucím bakteriologického oddělení, proto odjíždí na desetidenní seminář do Prahy. Tam se setkává se svou bývalou manželkou Elkou a také se svým přítelem doktorem Kolmanem. Láká ho do pohraničí, on chce ale zůstat v Praze. Laborantem na bakteriologickém oddělení se stal Olda Bican, který tak zůstal nejen ve městě, ale i přímo v nemocnici. Na přímluvu doktora Alberta u tajemníka Falty dostává Olda byt a mohou se svou milou Majkou vzít.

Jedním z prvních pacientů, kterým bude nasazen penicilin, má být okresní tajemník strany Rádl. Doktor Albert mu ale penicilin nasadit odmítne, protože by mu nepomohl. To Rádlovi potvrdí i doktor Paroulek, jeho známý a také komunista. Kromě toho Rádlovi prozradí, že doktor Albert nemá soukromou ordinaci a před nikým se nehrbí. Rádla začíná doktor Albert zajímat, ten se ale naopak nezajímá o politiku. Odmítne přidělit penicilin soukromé ordinaci ředitele nemocnice doktora Urbana, protože je mu jasné, že doktor Urban chce penicilin hlavně pro své obohacení. Doktoru Steinu, k němuž byl pozván na večeři, přiveze penicilinu celou krabici, protože ví, že ten jej bude nasazovat jen v nejnutnějších případech a zdarma.

Do nemocnice přijíždí nová posila, doktor Leonard Stein. Jen na krátký čas, doktor Stein si chce na venkově v pohraničí zřídit ordinaci, kam za ním přijíždí Hanka s malou Šarlotkou. Hanka je jeho vzdálená sestřenice, jejíž manžel zahynul v koncentračním táboře, stejně jako manželka a děti doktora Steina. Šarlotku našla Hanka na ulici a začala se o ni starat. Další posilou v nemocnici je půvabná doktorka Moravcová. Na popud doktora Alberta se ujímá vědeckého úkolu zmapovat výskyt strumy (zvětšeného volete) a nalézt působ jeho potlačení. Doktora Alberta k tomu přivedl doktor Stein, jehož předchůdce s mapováním výskytu začal.

Premiéra Prodané nevěsty v divadle se blíží. Sboristka Lída, která se léčila na interně, přináší doktoru Albertovi lístek. Sice ne protekční, ale na poměrně dobré místo v rámci Lídiných možností. Vedení divadlo poslalo VIP vstupenky do čestné lóže vedení nemocnice. Jedním z pozvaných má být i doktor Albert. Ten ale svůj lístek přenechá doktorce Moravcové a sám si sedne na místo od Lídy. Po představení na Lídu čeká s kyticí růží a doprovodí ji domů. TI dva v sobě našli zalíbení, i když je mezi nimi velký věkový rozdíl. Když se ale další den vracejí z kina, setkají se s Oldou a Majkou, kteří se stěhují do nového bytu. Doktor Albert se najednou chová, jako by Lídu potkal jen náhodou a ona se urazí, protože si myslí, že se za ni stydí. (-k-)

3. díl

Návrh bojovat proti šířícímu se počtu případů strumy pomocí jodizované soli prošel byrokratickou mašinerií a první vzorek jodizované soli začíná zkoumat laboratoř docenta Horálka. S propagací návrhu vystoupil v Praze před zdravotní komisí doktor Albert, nezapomněl ale připomenout zásluhy doktorky Moravcové. Při té příležitosti mu zdravotní rada profesor Vácha nabídl místo na klinice u profesora Kristka, který ho těsně po válce odmítl. Tentokrát odmítá doktor Albert, i když místo na klinice by pro jeho vědeckou práci bylo příhodnější. Stejně tak odmítá nabídku na vstup do komunistické strany danou mu tajemníkem Rádlem a Faltou.

Doktor Albert a Lída spolu chodí, doktor Albert ji ale stále před okolím tak trochu skrývá. Bojí se totiž, že ji zklame, jako se mu to stalo u první ženy, která neunesla, že býval v nemocnici často dlouho do noci. Situaci ještě poněkud komplikuje příjezd jeho dcery Magdy, která utekla od matky. Ta si totiž našla nového přítele, zatímco její současný manžel je ve vězení. Magda chce u svého biologického otce, doktora Alberta, zůstat napořád. Zdá se, že o doktora Alberta má zájem i doktorka Moravcová. Nabídla se Magdě, že s ní a s Pepičkou, kterou o to požádal doktor Albert, půjde nakoupit základní věci jako pyžamo a kartáček na zuby. Magda totiž přijela prakticky bez ničeho. I Pepičce by se jako partnerka doktora Alberta zamlouvala víc doktorka Moravcová než mladičká operní pěvkyně.

Na místa primářů v pohraničních nemocnicích byly vypsány konkurzy. Po válce totiž byla tato místa obsazována přímo těmi doktory, kteří měli odvahu se do pohraničí vydat pomáhat lidem po válce. Teď však zřejmě někdo z vnitrozemí touží po teplých místech v již uklidněném pohraničí. Doktor Albert se konkurzu odmítá zúčastnit, ačkoliv jej ředitel Uran i zdravotní rada Vácha ujišťují, že v jeho případě je to pouhá formalita. (-k-)

4. díl

Ředitel Urban za zády doktora Alberta po nemocnici rozhlásil, že doktor Albert se do konkurzu nepřihlásil, protože má od docenta Kristka přislíbenu docenturu v Praze. Albertovi přátelé to považují za zradu a nepřijdou na oslavu narozenin, na něž je prostřednictvím Pepičky pozval. Nepřijde dokonce ani doktor Stein, který také dostal dopis s podobným obsahem. Zasáhnout musí Lída, která neváhá vyrazit za doktorem Steinem třicet kilometrů hornatým terénem na vypůjčeném kole. Přátelé se na to doktoru Albertovi omluví, ten zase podá přihlášku do konkurzu. To se moc nelíbí řediteli Urbanovi, který už místo primáře interny přislíbil svému známému. Konkurz potvrdí ve funkcích všechny primáře. Z funkce je odvolán ředitel Urban a na jeho místo je jmenován doktor Paroulek.

Lída dostala nabídku do Prahy do sboru Československého rozhlasu. Zvažuje, zda se má zúčastnit konkurzu. Ráda by, aby jí to doktor Albert rozmluvil a požádal ji o ruku, ten se ale chová opatrně a rozhodnutí přenechává na Lídě. Ta se urazí, na konkurz odjede a je přijata. Doktor Stein svému příteli doporučoval, aby neváhal a Lídu si vzal, protože bez ženské ruky mu dcera Magda přeroste přes hlavu. Albert mu nevěří, ale časem se o tom přesvědčí sám, že Magda začíná být rozmazlená. Jde proto požádat Lídu o ruku, ovšem tak neobratně, že jej Lída odmítne. Teprve až když Magda pochopí, že tatínek Lídu miluje, vydá se za ní do divadla a přivede ji domů. (-k-)
Režie. František Filip
Scénář: Otto Zelenka
Námět: Oto Dub
Kamera: Petr Polák
Země: Československo
Rok výroby: 1990

Hrají:
Josef Abrhám (MUDr. Vojtěch Albert)
Luděk Munzar (MUDr. Kamil Urban)
Václav Postránecký (MUDr. Josef Paroulek)
Vladimír Dlouhý (MUDr. Placák)
Iva Janžurová (Pepička Pechová)
Miroslav Vladyka (Olda Bican)
Jarmila Švehlová (Majka Bílá)
Gabriela Vránová (Consolata)
Lena Birková (Fidelis)
Valentina Thielová (Agnes)
Ljuba Krbová (Imelda)
Milan Mach (MUDr. Klaus)
Jindřich Narenta (MUDr. Eigner)
Otto Budín (MUDr. Schmied)
Roman Hemala (MUDr. Hönig)
Hana Davidová (Zdenka Králová)
Bohumila Dolejšová (Klečková)
Petr Skarke (Včelák)
Robert Vrchota (Hradecký)
Zuzana Bydžovská (Lída Šímová)
Jana Preissová (Marie Kolmanová)
Viktor Preiss (MUDr. Jaroslav Kolman)
Miloš Hlavica (MUDr. Hnízdo)
Dagmar Veškrnová (Elka)
Alice Aronová (Magda)
Radoslav Brzobohatý (prof. MUDr. Kristek)
Jana Drbohlavová (Emilka Bydžovská)
Martin Růžek (MUDr. Vácha)
Miroslav Zounar (MUDr. Boudák)
Karel Heřmánek (Falta)
Karel Koloušek (dědoušek)
Bořivoj Navrátil (Hlavica)
Eliška Balzerová (MUDr. Moravcová)
František Němec (MUDr. Leonard Stein)
Taťána Medvecká (Hana Neubertová)
Klára Lidová (Šarlotka)
Radovan Lukavský (doc. MUDr. Horálek)
Vladimír Brabec (MUDr. Vítů)
Viktor Vrabec (Rádl)
Jiří Vala (MUDr. Nehasil)
Blanka Vikusová (pacientka)
Lída Roubíková (Kubíčková)
Bohumil Vávra (inspicien)
Helena Gabrielová (Řepková)
Marie Horáčková (sestra na interně)
Štěpán Koníček (divadelní režisér)
Miloš Vavruška (Jirkovský)
Marie Rosůlková (paní)
Martina Adamcová (sestřička)
J. Wágner-Klenak
Václav Vydra
J. Kaňkovský
D. Kraneš
J. Hrdý
Z. Mahdal
M. Schmidt
P. Chalupa
M. Sýkora
W. Schmirler
J. Mareš
Aktualizováno: 12.1.2008