Jára Cimrman ležící, spící

Filmový příběh největšího českého génia Járy Cimrmana od narození až do smti.
1983 Česko délka: 83 min
Jaroslav Vozáb63(tlumočník)
Edita Dindělová43Brief+(učitelka tělocviku)převléká se z mokrého oblečení, na okamžik je nahoře bez a chvíli kompletně zezadu
Petr Brukner40(vynálezce Kaplan)
Pavel Vondruška57(skladatel Johann Strauss)
Petr Čepek42(arcivévoda Franz Ferdinand d'Este / Nývlt)
Petr Kostka45(malíř Mánes)
Vlasta Žehrová27(Mařánkova neteř Anděla)
Libuše Šafránková30(malířka Alžběta)pomáhá Cimrmanovi malovat na náměstí moře
Zdeněk Svěrák47(Jára Cimrman dospělý)
Jiří Wimmer39(František Křižík)
Boris Hybner41(tělocvikář Jaroslav)
Jiří Zahajský44(cestovatel Emil Holub)
Ladislav Frej41(malíř Marold)
Marie Drahokoupilová42(vedoucí prohlídky)
Nina Divíšková46(paní Holubová)
Josef Abrhám43(divadelní vědec)
Valerie Kaplanová65(průvodkyně v muzeu)
Milena Dvorská44(vévodkyně d'Este)
Míla Myslíková50(bordel mamá)
Jiří Hálek52(Anton Pavlovič Čechov)
Karel Houska66(skladatel Antonín Dvořák)
Jan Hraběta43(Lesner)
Jan Kehár(mladý Konrád Heinlein)
Jaroslav Tomsa53(Mirvald)
Václav Kotva61(turista)
Ladislav Šimek60(Ciolkovskyj)
Jára Cimrman ležící, spící

Režie: Ladislav Smoljak
Produkce: Jan Balzer
Scénář: Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák
Kamera: Richard Valenta
Hudba: Petr Skoumal

Hrají:
Zdeněk Svěrák (Jára Cimrman)
Josef Abrhám (divadelní vědec)
Valerie Kaplanová (průvodkyně v muzeu)
Petr Čepek (arcivévoda Franz Ferdinand d'Este / Nývlt)
Marie Drahokoupilová (vedoucí prohlídky)
Milena Dvorská (vévodkyně d'Este)
Ladislav Frej (malíř Marold)
František Husák (kočí)
Jiří Kostka (císař František Josef I. / Macháně)
Libuše Šafránková (malířka Alžběta)
Vladimír Svitáček (anglický turista)
Pavel Vondruška (Johann Strauss)
Jaroslav Vozáb (tlumočník)
Jiří Zahajský (Dr. Emil Holub)
Leoš Suchařípa (Eiffel)
Boris Hybner (tělocvikář Jaroslav)
Jaroslav Weigl (učitel fyziky)
Jiřina Jirásková (matka)
Oldřich Vlach (otec)
Míla Myslíková (bordel mamá)
Petr Kostka (malíř Mánes)
Jiří Hálek (Anton Pavlovič Čechov)
Bořík Procházka (Nobel)
Nina Divíšková (paní Holubová)
Ladislav Šimek (Ciolkovskyj)
Václav Král (duchovní)
Petr Brukner (vynálezce Kaplan)
Karel Houska (skladatel Antonín Dvořák)
Jiří Wimmer (František Křižík)
Jan Hraběta (Lesner)
Radka Dulíková (Lesnerová)
Jan Kehár (mladý Konrád Heinlein)
Bohumil Vávra (dědeček)
Jaroslav Tomsa (Mirvald)
Lena Birková (turista)
Václav Kotva (turista)
Jiří Kubíček (turista)
Vladimír Švabík (muž)
Zdeněk Podskalský (pokladní)
Ivan Šlapeta (hostinský)
Miroslav Vladyka (švagr)
Vlasta Žehrová (Mařánkova neteř Anděla)
Jaroslava Kretschmerová (teta)

Aktualizováno: 23.9.2018