Michal Gulyáš

Česko


Kosmo 2016 (tlumočník do čínštiny) ve 3. díle
Dítě číslo 44 2015 (MBG Agent / Driver)
Cirkus Bukowsky 2014 (pacient Robert)
Princezna a písař 2014 (zbrojnoš)
Klub osamělých srdcí 2010 (soused Zařezal)
Vyprávěj II 2010 ve 3. díle
Líbáš jako bůh 2009 (Kaktus)
Ženy v pokušení 2009 (Zdeněk)
Kousek nebe 2005 (eskorťák)
Vlci ve městě 2000 (Milan)
Silák a strašidla 1999 (starý čert)