Zločin v Polné

Dramatické pozadí vyšetřování a soudního procesu vraždy mladé dívky podle skutečné události v roce 1899, která rozvířila antisemitské nálady ve společnosti.
2016 Česko
Karel Heřmánek ml.(Leopold Hilsner)
Jaroslav Plesl41(Zdeno Auředníček)
Gabriela Míčová41(Anna Auředníčková)
Karel Roden54(profesor Masaryk)
František Němec72(soudní rada Reichl)
Luboš Veselý54(závodčí Klenovec)
Miroslav Etzler51(Pešák)
Martin Myšička46(novinář Nosek)
Ondřej Kavan38(žalobce Baxa)
Jan Kačer79(otec Auředníček)
Vladimír Polívka26(koncipient Karas)
Johanna Tesařová70(matka Hrůzová)
Štěpán Benoni31(četník Tilš)
Josef Carda60(novinář Hušek)
Zdeněk Dušek73(zapisovatel Calta)
Kamil Halbich50(radní Vlasák)
Aneta Krejčíková25(Benešová)
Mojmír Maděrič60(starosta Zahradník)
Vladimír Marek64(radní Sládek)
Martin Mejzlík54(lékař Prokop)
Jaromíra Mílová54(matka Hilsnerová)
Dana Sedláková46(Vomelová)
Petr Štěpánek67(předseda senátu Ježek)
Jiří Wohanka69(lékař Maršálek)
Stanislav Zindulka84(lékař Auředníčků)
Zdeněk Maryška69(soudce Winter)
Jaromír Meduna63(soudce Šebánek)
Jiří Ployhar40(lékař ve vězení)
Jitka Sedláčková55(manželka Bulova)
Vilém Udatný46(doktor Baudyš)
Jan Novotný62(vrchní komisař Olič)
Stanislav Lehký57(JUDr. Bartoš)
Jiří Čapka67(státní žalobce Malijovský)
V polovině roku 1899 byla nedaleko obce Polná nalezena zavražděná mladá dívka, švadlena Anežka Hrůzová, která se lesem vracela domů. Jedna zmínka při ohledání místa činu, totiž, že na místě je příliš málo krve, vzešla fanatická konstrukce, že šlo o rituální vraždu spáchanou Židy, kteří potřebují pro své obřady krev křesťanských panen. Z činu byl obviněn mladý Žid Leopold Hilsner, protože někdo vyřkl jeho jméno a on neměl dostatečné alibi.

Vyšetřování se od té doby už soustředilo pouze na hledání důkazů proti němu a zcela ignorovalo připomínky soudního rady i komisaře z Prahy, který byl z případu brzy odvolán. Veřejnost prostě chce vidět Hilsnera na šibenici, možná ani ne tak kvůli němu samotnému ale protože případ vyhrocuje antisemitské nálady ve společnosti.

Obhajoby mladého Hilsnera se ujímá taktéž mladý, ale uznávaný právník Zdeno Auředníček, jemuž otec ze zdravotních důvodů právě přenechal advokátní kancelář. Obhájce se snaží rozporovat jasně vykonstruované až smyšlené důkazy a svědectví, ovšem neúspěšně, protože i soudci jsou podjatí. Přes veškerou snahu zní rozsudek vinen a Hilsner dostává trest smrti. V této chvíli se do medializovaného případu rozhodne vložit profesor Tomáš Garrigue Masaryk. (-k-)

Režie: Viktor Polesný
Produkce: Ilona Jirásková, Jan Štern
Scénář: Václav Šašek
Kamera: David Ployhar
Hudba: Zdenek Merta

Hrají:
Karel Heřmánek ml. (Leopold Hilsner)
Jaroslav Plesl (Zdeno Auředníček)
Gabriela Míčová (Anna Auředníčková)
Karel Roden (profesor Masaryk)
František Němec (soudní rada Reichl)
Luboš Veselý (závodčí Klenovec)
Miroslav Etzler (Pešák)
Martin Myšička (novinář Nosek)
Ondřej Kavan (soukromý žalobce JUDr. Baxa)
Jan Kačer (otec Auředníček)
Vladimír Polívka (koncipient Karas)
Jiří Plachý ml. (žalobce Schindler)
Jiří Čapka (státní žalobce Malijovský)
Johanna Tesařová (matka Hrůzová)
David Bělohradský (soudní zapisovatel Jan Rérich)
Štěpán Benoni (četník Tilš)
Josef Carda (novinář Hušek)
Zdeněk Dušek (zapisovatel Calta)
Kamil Halbich (radní Vlasák)
Ivo Halík (přísedící v Kutná Hoře)
Aneta Krejčíková (Benešová)
Mojmír Maděrič (starosta Zahradník)
Vladimír Marek (radní Sládek)
Martin Mejzlík (lékař Prokop)
Jaromíra Mílová (matka Hilsnerová)
Jindřich Pulda (četník)
Miroslav Saic (Cink)
Dana Sedláková (Vomelová)
Petr Štěpánek (předseda senátu Ježek)
Alena Štréblová (Janotová)
Jiří Wohanka (lékař Maršálek)
Stanislav Zindulka (lékař Auředníčkových)
Jiří Král (doktor Hálek)
Zdeněk Maryška (soudce Winter)
Jaromír Meduna (soudce Šebánek)
Miloslav Mejzlík (doktor Bulova)
Jiří Ployhar (lékař ve vězení)
Jitka Sedláčková (manželka Bulova)
František Segrado (harmonikář)
Vilém Udatný (doktor Baudyš)
Jan Novotný (vrchní komisař Olič)
Simona Kopecká (Anežka)
Rostislav Novák ml. (Jan Hrůza)
Petr Šmíd (koncipient Brázda)
Stanislav Lehký (JUDr. Bartoš)
Adriana Bajtková
Petr Bucháček
Martin Davídek
Monika A. Fingerová
Vlastimil Fridrich
Petr Gruša
Kryštof Grygar
Jakub Hajner
Miroslav Hruška
Václav Chalupa
Tomáš Jákl
Elizabeth Janků
Luděk Jiřík
Nikol Kouklová
Tomáš Kraucher
František Kreuzmann
Martin Kubačák
Adéla Kubačáková
Milan Ligač
Petr Macháček
Lukáš Marval
Jaroslava Mílová
Libor Novák
Zdeněk Pecháček
Karel Pěnkava
Jiří Ployhar
Tomáš Pokorný
Sebastian Pošmourný
Jindřich Pulda
Miloš Rothbauer
Lucie Roznětínská
Karel Skalský
Jiří Šimek
Alena Štréblová
Miroslav Babuský
Elise Basiková
Kateřina Březinová
Gábina Dorantová
Jan Fiala
Josef Humpolec
Hynek Chmelař
Karel Jirák
Daniel Krečmar
Václav Legner
Heda Pacnerová
David Punčochář
Richard Šírek
Milan Tomeš
Jaroslav Vlach
Aktualizováno: 13.10.2019