Strážce duší

Série tajuplných příběhů s Lukášem Vaculíkem a Zuzanou Norisovou v hlavní roli
2005 Česko
Lukáš Vaculík43Brief(Viktor Armin)
Zuzana Norisová26(Katka Nelserová)
David Suchařípa40(Strážce duší)
Jan Šťastný39(kastelán Žitný)v 1. díle Tajemství Templu
Ladislav Frej63(Kasper)v 1. díle Tajemství Templu
Markéta Hrubešová33(Mlejnková)v 1. díle Tajemství Templu
Ilja Racek75(profesor Bejlovec)v 1. díle Tajemství Templu, ve 3. díle Brána andělů, v 7. díle Poslední princezna
Jana Hubinská38(doktorka Baková)v 1. díle Tajemství Templu a ve 4. díle Jeskyně běsů, v 7. díle Poslední princezna
Iva Blaťáková(průvodkyně)v 1. díle Tajemství Templu
Luboš Veselý43(barman)
Zdeněk Podhůrský46(Ruffino Castada)
Pavel Handl62(Vácha)
Josef Nedorost49(Lynden)
Marek Holý25(Přívrat)
František Derfler63(primář Suchý)
Jan Vágner56(Hoower)
Jan Hájek26(Kamil)
Břetislav Slováček57(MUDr. Jouza)
Zdenka Procházková79(Klára a Dita Bergerová)
Vladimír Kudla58(řidič Edward Kelly)
Vladimír Čapka53(starožitník Brožík)ve 2. díle Maska smrti
Jiří Dvořák38(kapitán Valdek)ve 2. díle Maska smrti
Jan Hartl52(doktor Soukup)ve 2. díle Maska smrti
Jan Dolanský27(Marek)ve 2. díle Maska smrti
Matěj Hádek29(Petr)ve 2. díle Maska smrti
Jan Budař27(fotograf)ve 2. díle Maska smrti
Jiří Strach31(policista)ve 2. díle Maska smrti
Klára Apolenářová28(hosteska)ve 2. díle Maska smrti
Michal Dlouhý36(vyšetřovatel)ve 2. díle Maska smrti
Radovan Lukavský85(Chiaro)ve 3. díle Brána andělů
Michaela Kuklová37(dr. Veronika Krásná)ve 3. díle Brána andělů
Jiří Pecha60(MUDr. Bílek)ve 3. díle Brána andělů
Vladimír Kratina53(kriminální rada Hartl))ve 3. díle Brána andělů
Tomáš Matonoha34(vyšetřovatel)ve 3. díle Brána andělů
Josef Polášek39ve 3. díle Brána andělů
Eva Vrbková28(Soňa)ve 3. díle Brána andělů
Jakub Žáček(Marek)ve 3. díle Brána andělů
Kryštof Hádek23(David)ve 3. díle Brána andělů
Kristýna Janáčková23(barmanka na bowlingu)ve 3. díle Brána andělů
Iva Pazderková25(průvodkyně)ve 3. díle Brána andělů
Josef Somr71(docent Rígl)ve 4. díle Jeskyně běsů
Jiří Schmitzer55(Jansa)v 5. díle Pozdní návrat
Šárka Ulrichová30(Veronika Krausová / Uršula Braunová)v 5. díle Pozdní návrat
Anna Cónová51(hospodyně Anna)v 5. díle Pozdní návrat a v 6. díle Madonin dar
Jiří Hálek74(kostelník)v 5. díle Pozdní návrat
Petr Štěpán31(kapitán Sýkora)v 5. díle Pozdní návrat
Petr Klimeš41(Frautner)v 5. díle Pozdní návrat
Apolena Veldová40(kastelánka)v 5. díle Pozdní návrat
Marek Vašut45(David Traxler)v 6. díle Madonin dar
František Řehák81(Hába)v 6. díle Madonin dar
Gabriela Škrabáková34(Sandra Vidalon)v 7. díle Poslední princezna
Pavel Zedníček55(náčelník Bém)v 8. díle Démoni noci
Tereza Bebarová29(fotografka Zuzana)v 8. díle Démoni noci
Norbert Lichý40(Stáňa Ralský)v 8. díle Démoni noci
Zuzana Fišárková66(Ralská)v 8. díle Démoni noci
Adrian Jastraban36(Samuel Warner)v 9. díle Hrobka času
Andrea Černá27(Diana Míková)v 9. díle Hrobka času
Strážce duší "Strážci duší putují oceánem věčnosti, vedeni zákonem prozřetelnosti přicházejí na svět, aby ochránili vše, co musí zůstat utajeno, a odhalili, co má být zjeveno. Ve službách osudu berou na sebe lidskou podobu, ale jen vyvolení mohou spatřit jejich tvář." Jendou z vyvolených je studentka Klára Nelserová (Zuzana Norisová), jejíž postava spolu se spisovatelem Armínem (Lukáš Vaculík) a Strážcem duší (David Suchařípa) spojuje jednotlivé, jinak nesouvisející příběhy tajemna a odhalování pravdy. (-k-)

1. Tajemství Templu

Na hrad Vrchnov, sídlo barona Prospera přijíždí na praxi mladá studentka Katka Nelserová (Zuzana Norisová). Je obdařena vidinami, z minulosti i ze současnosti - občas se jí zjevuje tajemný Strážce duší (David Suchařípa). Ve stejnou dobu přijíždí na hrad i spisovatel Viktor Armín (Lukáš Vaculík), který se zabývá tajemnými příběhy, a skupina restaurátorů (Ladislav Frej, Markéta Hrubešová), která má za úkol odstranit šlechtickou lóži v místní kapli. Podle pověsti se v kapli nad lóží objevuje v pravé poledne v den letní rovnodennosti prst boží, který potrestal hraběnku Antonii Síbrovou za její pýchu, v níž nechala lóži vystavět, aby nemusela při bohoslužbách sedět mezi prostým lidem.

Prst boží se shodou okolností objeví i teď, po odstranění hraběnčina portrétu, který jej zakrýval. Ukáže se však, že nejde o prst boží, ale znamení řádu Templářů, které se zobrazuje jen pod přímým slunečním světlem procházejícím úzkým okýnkem a ukazuje na tajnou schránku s mincemi. Tu po odstranění lóže restaurátoři najdou a chamtivost po penězích vede ke dvěma vraždám a dvěma záhadným úmrtím. Armínovi se ve spolupráci s profesorem Bejlovcem (Ilja Racek) a Katkou podaří záhadu rozluštit, i když ne zcela. Nálezy nasvědčují tomu, že na hradě bylo ukryto něco důležitějšího než schránka s penězi. Objevena je dosud skrytá krypta s ostatky několika Templářů. Byla tu nějaká souvislost s pokladem Templářů? Potrestal zloděje Strážce duší, kterého mohou vidět jen vyvolení?

Reálně. Je nesmysl, aby se tajné znamení objevovalo jen v jediný den. Slunce se za den tolik neposune, aby opět neosvítilo znamení na zdi. Navíc je nepravděpodobné, že by nebylo vidět z nějakého úhlu za jiných světelných podmínek. Stejně tak je divné, že by nikdo neodhalil kryptu uzavřenou jen dlážděním v kapli. (-k-)

Režie: Juraj Deák
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Josef Špelda, Miroslav Máté
Hudba: Petr Malásek
Rok výroby: 2003
Délka: 76 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Viktor Armin)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Iva Blaťáková (průvodkyně)
Jan Šťastný (kastelán Žitný)
Ladislav Frej (Kasper)
František Večeřa (Vyšín)
Markéta Hrubešová (Mlejnková)
Věra Janků (Malá)
Jan Hájek (Kamil)
Marek Holý (Přívrat)
Ilja Racek (profesor Bejlovec)
Jana Hubinská (doktorka Baková)
Lenka Janíková
Oldřich Bartošek
Václav Bahník

2. Maska smrti

Na vernisáž výstavy starých mexických artefaktů přichází kromě Armína s Katkou také Ruffino Castada (Zdeněk Podhůrský), bohatý sběratel a překupník starožitností. U starožitníka Brožíka (Vladimír Čapka) nechává prodat jeden ze svých úlovků a objednává si další práci. Ukazuje se, že má zálusk na dva exponáty z vernisáže, obsidianový disk a aztéckou masku.

Starožitník se obrátí na dva zlodějíčky, kteří se do muzea vloupají a disk i masku ukradnou. Při krádeži však dojde k záhadné smrti jednoho ze zlodějů a hlídače. Vypadá to, že byli zabiti záhadnou silou, která jim přes obě oči propálila mozek. Že by maska nebyla kopií, ale pravým originálem? Do pátrání se kromě kriminalistů pod vedením kapitána Valdeka zapojuje i Armín s Katkou, jejíž vidiny opět pomohou k rozluštění záhady. I když opět ne tak zcela, Castado se na letišti těsně před zatčením šikovně zbaví tašky s kradenými artefakty. Svůj podíl na událostech má jistě i Strážce duší, kterého Katka opět několikrát zahlédne. (-k-)

Režie: Juraj Deák
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Josef Špelda, Miroslav Máté
Hudba: Petr MalásekRok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Viktor Armin)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Zdeněk Podhůrský (Ruffino Castada)
Vladimír Čapka (starožitník Brožík)
Jiří Dvořák (kapitán Valdek)
Jan Hartl (doktor Soukup)
David Viktora (patolog Dvořáček)
Jan Dolanský (Marek)
Gabriela Hyrmanová (Sylva)
Matěj Hádek (Petr)
Zdenka Procházková (Klára a Dita Bergerová)
Jan Budař (fotograf)
Antonín Samler (šaman)
Kateřina Stryková (Monika)
Jiří Strach (policista)
Klára Apolenářová (hosteska)
Michal Dlouhý (vyšetřovatel)
Dora Kršková (letuška)
Adoracion Terrazas (cestující v letadle)
Lukáš Rous (zajatec)
Kučerovci (mexická skupina)

3. Brána andělů

Katce se zjevuje středověký alchymista Edward Kelly, který nějaký čas pobýval v Praze ve Faustově domě, v jehož sklepenách se snažil vyrobit kámen mudrců - látku, která dokáže vyléčit smrtelné nemoci a vrátit mládí. Katka je právě na přednášce o hypnóze, když se stane něco nečekaného. Médium Jolana začne mluvit neznámým jazykem a napíše na papír jméno Kelly a několik dalších slov psaných neznámým písmem poté se zhroutí a musí být převezena do nemocnice. Jak se později ukáže, jde o písmo andělů, které zná jen několik málo vyvolených, v kotlině České jen starý antikvář Chiaro, které zase zná Armín. Jolanin hypnotický vzkaz zní "Jen ten, kdo chodil s bohem dokáže otevřít bránu andělů".

Nadpřirozeno se protíná s realitou práce v zapomenutém sklepení Faustova domu, kde měl kdysi Kelly svou alchymistickou laboratoř, nyní obsazenou skupinou tří feťáků, kteří tam vaří pervitin. Dva z nich, Marek (Petr Ferebauer) a Roman (Jakub Žáček) krátce po sobě umírají. Třetí z nich, Soňu (Eva Vrbková) nachází Armín s doktorkou Krásnou (Michaela Kuklová) ve sklepení Faustova domu při pátrání po záhadném nápisu. Soňa (Eva Vrbková) je převezena do léčebny závislostí na psychiatrii. Primář Suchý tam ke svému překvapení zjišťuje, že Soňa, která byla HIV pozitivní, je teď zdravotně v pořádku. Že by Edward Kelly skutečně odhalil tajemství kamene mudrců? Údajně popsal recept na výrobu ve své knize, která ale nebyla nikdy nalezena. A už ani nebude, protože feťáci spálili všechny knihy, které ve sklepení našli, a o tu poslední, stejně jako o baňku se zbytkem kamene mudrců se postaral Strážce duší. Kellyho objev zůstane navždy nepoznán. (k)

Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Petr Kožušník
Hudba: Zbyněk Matějů
Rok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
Radovan Lukavský (Chiaro)
Michaela Kuklová (dr. Veronika Krásná)
Jiří Pecha (MUDr. Bílek)
Vladimír Kratina (kriminální rada Hartl)
Ilja Racek (profesor Bejlovec)
František Derfler (primář Suchý)
David Suchařípa (Strážce duší)
Vladimír Kudla (Edward Kelly, řidič)
David Viktora (patolog Dvořáček)
Tomáš Matonoha (vyšetřovatel)
Josef Polášek (vyšetřovatel)
Gabriela Pyšná (Jolana)
Petr Ferebauer (Marek)
Eva Vrbková (Soňa)
Jakub Žáček (Roman)
Ivan Urbánek (stavbyvedoucí)
Kryštof Hádek (David)
Luboš Veselý (barman)
Kristýna Janáčková (barmanka na bowlingu)
Iva Pazderková (průvodkyně)

4. Jeskyně běsů

Armín s Katkou přijíždějí do tábora doktorky Bakové (Jana Hubinská), která vede archeologický výzkum v jeskyních v hoře Běsů. Podařilo se ji nalézt podivné artefakty. Kosterní pozůstatky staré více než pět set let s čistým průstřelem lebky jako od kulky a soška podivné malé bytosti. Podobné sošky byly nalezeny i na jiných místech různě po světě. Zdá se, že jde o neznámé bytosti malého vzrůstu, které umějí zpomalit své životní procesy a dokážou vládnout silnými energetickými "výstřely". Lidé je dříve uctívali jako božstva, dnes se o nich už téměř neví.

Z nedaleké psychiatrické léčebny utekl nebezpečný chovanec. Na útěku před policií se snaží schovat v jeskyních hory Běsu. Narazí při tom na Katku a snaží se ji odvléct s sebou jako rukojmí. Armín ji naštěstí zachrání a utečenec zmizí v zapovězené chodbě, kde ho nikdo hned tak nenajde, o to už se postará Strážce duší a trpasličí bytosti. (-k-)

Režie: Ivo Macháček
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Tomáš Kresta
Hudba: Zbyněk Matějů
Rok výroby: 2005
Délka: 52 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
Jana Hubinská (doktorka Baková)
Luděk Randár (Pavel Rak)
Jan Novotný (poručík Hřímal)
Rostislav Marek (policista)
Josef Somr (docent Rígl)
Anna Hana Franková (paní Buksani)
David Suchařípa (Strážce duší)
Eva Reitererová (kuchařka)
Sarah-Eveline Kormanová (Terezka)
Dušan Škubák (primář)
Naděžda Chroboková (sestra)
Helena Čermáková (Čubová)
Zuzana Vojtíšková (recepční)
Milena Marcilisová (recepční)
Ivan Řehák (vesničan)
Radek Suchý
Zdeněk Zahálka
Isabela Kaplasová
Marta Olšrová
Luděk Jelen
Filip Zafouok
Miroslav Vávra
Ivan Feller
Jiří Sedláček
Radek Svrčina

5. Pozdní návrat

Na samotě v jesenických horách se zjevuje tajemné světlo. Jediným očitým svědkem je horal Jansa (Jiří Schmitzer), který nedaleko toho místa osaměle žije. Se svým pozorováním se svěřil novinám, jenže statní obyvatelé podhorské vesničky mu nevěří a dělají si z něj legraci. Jansa ale není jediný, komu tajemný objekt, objevil se totiž i na vojenském radaru, jenže vždy, než se k němu vojáci dokázali dostat, zmizel. Jen jednou se podařilo pilotovi stíhačky dostat do jeho blízkosti, pak však došlo k přerušení spojení a objekt i stíhačka zmizely z radaru.

Právě za Jansou se vydávají Armín s Katkou, aby se dozvěděli víc. V pátrání jim tentokrát vydatně pomáhá Strážce duší, který Katce ukazuje správnou cestu a indicie. Hned ten večer, kdy Armín s Katkou přijedou, přiveze Jansa do hospody bezvládnou Veroniku (Šárka Ulrichová). Ta se byla projet na lyžích a cestou ji pronásledovalo neznámé zelené světlo. To spatřil i Jansa a znovu se za ním vydal na voze taženém koněm. Stejně jako několikrát předtím, i tentokrát světlo zmizelo, než k němu Jansa stačil dojet, vypadá to, jakoby s bálo koní.

Pátrání v archívu místního zámku ukazuje, že světlo se objevuje na místě, kde zhruba před třista lety bydlela vdova Uršula Braunová, inkvizicí označena za čarodějnici a upálena. Vypálen byl i její dům a požár částečně zničil i nedaleko stojící klášter, dnes už opuštěný. Místní matriční knihy prokazují, že Veronika je přímým potomkem Uršuly. Když pak dojde k únosu Veroničiny malé dcery, dochází Armín k závěru, že může jít o mimozemšťana, který kdysi oplodnil Uršulu a teď se vrací pro svého potomka. Armínovi s Katkou se podaří unesenou dceru najít v opuštěném klášteře, sami ale při tom mají namále. Naštěstí se v poslední chvíli objeví Jansa s Veronikou a světlo opět zmizí, možná už navždy, protože měl dost času zjistit, že Veronika nevychovává jeho dítě.

Námět zajímavý, ale ufon, který dokáže zničit stíhačku, se bojí koní??? (-k-)

Režie: Dušan Klein
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Peter Beňa
Hudba: Petr Malásek
Rok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Jiří Schmitzer (Jansa)
Tomáš Jirman (farář)
Šárka Ulrichová (Veronika Krausová / Uršula Braunová)
Apolena Veldová (kastelánka)
Jiří Kraus (major Horák)
Martina Popperová (servírka Irena)
Anna Cónová (hospodyně Anna)
Jiří Hálek (kostelník)
Petr Štěpán (kapitán Sýkora)
Jan Unger (podplukovník Marek)
Zdeněk Kašpar (Veroničin otec)
René Šmotek (řidič sanitky)
Andrea Kulasová (Edita)
Petr Klimeš (Frautner)

6. Madonin dar

Vracíme se znovu do malé vesnice v Jeseníkách. V místním kostele je nalezen mrtvý kostelník. Vyšetřování jeho smrti se ujímá kriminálka, na žádost faráře otce Tomáše přijíždí také Armín. Ne kvůli mrtvému, ale kvůli záhadnému obrazu, který se té bouřlivé noci objevil na okenní tabulce. Není namalován žádnou barvou, je jakoby přímo ve skle. Jde o kopii Madonina obrazu, který visí v kostele, ale jak se dostal na okenní tabulku je záhadou. Podobné obrazy se dají vidět i jinde ve světě, nikdo však neví, jakým způsobem vznikly, pravděpodobně nějakým procesem za silné bouřky.

Armín požádá o prozkoumání obrazu svého přítele, počítačového odborníka Filipa. Ten zjistí, že na skle jsou Madony dvě, jedna dokonce přesahuje rám obrazu, jakoby ji někdo promítal přes obraz. To je prvním impulsem pro odhalení pachatele a nalezení vzácného zlatého poháru, který Madona podle legendy darovala místnímu kostelu poté, co byl vypleněn Švédy. Tento pohár zmizel z trezoru, kde byl uchováván a vystavován jen při zvláštních příležitostech. Svůj podíl na pátrání má i Strážce duší, který Katce ukázal místo, z něhož pachatel promítal druhou Madonu. Jak se dostal obraz na sklo ale zůstává záhadou, zvlášť když obraz Madony není z toho okna okna vůbec vidět. (-k-)

Režie: Dušan Klein
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Peter Beňa
Hudba: Petr Malásek
Rok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Tomáš Jirman (farář Tomáš)
Pavlína Kafková (poručík Onderková)
Marek Vašut (David Traxler)
Anna Cónová (hospodyně Anna)
František Řehák (Hába)
Vladislav Georgiev (Filip)
Veronika Forejtová (Weinerová)
Jiří Dvořák (kapitán Valdek)
Jiří Hálek (kostelník Lojzík)
Martina Popperová (servíka Irena)
Petra Kacířová (Jiřina Písečná)
Ivo Šorman (doktor Steuer)
Pavel Handl (Vácha)
Marek Cisovský (dopravák)

7. Poslední princezna

Příběh poslední princezny se začal psát zhruba před dvěma sty lety v Peru. Tehdy se španělští kolonizátoři rozhodli zlikvidovat všechny potomky inkské šlechty. Princezna Umina se svým otcem Beževičem před nimi prchla až do Polska. Španělé po ní pátrali dál, zejména proto, že chtěli získat testament, který by je dovedl k pohádkově obrovskému zlatému pokladu. Nikdy se jim ho ale nalézt nepodařilo. Na chvíli se testament vynořil v Polsku v roce 1976. Tehdy stál život jistého soudruha místopředsedu. O několik desítek let později je při demolici v Moravském Krumlově v tajném sklepení nalezena lebka. Jejího zkoumání se ujím á doktorka Baková a dochází ke zjištění, že se jedná o kosterní pozůstatky princezny Uminy. Nález vzbuzuje zájem nejen vědecké obce, ale i hledačů pokladů, potomci dvou mužů, kteří v Polsku pátrali po pokladu už před válkou. Katčina neopětovaná láska k Armínovi tady dostane další ťafku, když katka zjistí, že se Armín vyspal s půvabnou novinářkou a hledačkou pokladů Sandrou Vidalon. Nikdo si však nevšiml malého nenápadného válečku, který zůstal ve sklepě, kde byla nalezena kostra princezny Uminy. A díky Strážci duší zůstane před lidskými zraky ukryt i nadále. (-k-)

Režie: Roman Motyčka
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Hudba: Zbyněk Matějů
Rok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
Jana Hubinská (doktorka Baková)
Ilja Racek (profesor Bejlovec)
Gabriela Škrabáková (Sandra Vidalon)
Marian Roden (docent Syrový)
Martin Duba (Carlos de Mariega)
Jan Monczka (Andrzej Benesz)
Halina Paseková (Danuta)
Mariana Chmelařová (Břízová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Kateřina Huberová (asistentka konzula)
Otakar Prajznerl (režisér)
Michal Przebinda (lékař)
Pavel Cisovský (poručík)

8. Démoni noci

U hřbitova byl nalezen mrtvý muž, místní postavička známá pro věčné dluhy, ale stále dobrou náladu. Byl zabit podivným způsobem, jeho krční tepna byla protknuta na dvou místech a vysáta krev. Stejným způsobem byli krátce na to nalezeny další dvě oběti a o den později je nalezen mrtvý i policejní patolog. Podle místních ožívá legenda o správci Ulrichovi, správci na zámku, který začátkem 19. století zemřel za záhadných okolností a podle legendy se objevoval ještě po smrti a zabíjel lidi. Pátrání po vrahovi se kromě majora Béma účastní i kapitán Valdek a Armín s Katkou, kteří byli náhodou na nedaleké chtě kapitána Valdeka. Policie verzi s upírem nevěří, Armin však připouští, že by tu nějaká souvislost být mohla. Co když se někdo podle staré legendy snaží stát nesmrtelným? Konstalace hvězd je tomu údajně nakloněna. Podaří se najít vraha včas? A může se stát upírem, pokud ne? (-k-)

Režie: Juraj Deák
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Josef Špelda
Hudba: Petr Malásek
Rok výroby: 2005
Délka: 53 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
David Suchařípa (Strážce duší)
Jiří Dvořák (kapitán Valdek)
Pavel Zedníček (náčelník Bém)
Tereza Bebarová (fotografka Zuzana)
Břetislav Slováček (MUDr. Jouza)
Zuzana Fišárková (Ralská)
Norbet Lichý (Stáňa Ralský)
Mikuláš Pánek (hrobník)
Lilian Malkina (Oxana)
Pavel Kočí (Ulrich)

9. Hrobka času

Katce se při cestě lesem zjeví před autem Strážce duší a přinutí ji tak zastavit. Sotva se Katka vzpamatuje z prvního šoku, vynoří se z lesa nahý muž a vyčerpaně prosí o pomoc. Katka zavolá záchranku, která muže převeze do nemocnice. Jeho totožnost zůstává neznámá, podaří se jen zjistit, že zřejmě mluví anglicky, ale není mu moc rozumět. Policie proto rozešle jeho fotografie na zahraniční ambasády, zda některá z nich nepostrádá svého občana.

O záhadného muže se zajímá i Armín, který na nedalekém Zvíkově natáčí populárně naučný pořad o záhadných značkách na kamenech ve zdi jedné z věží. Katka s Armínem zjišťují, že by mohlo jít o podivínského viktoriánského badatele Samuela Warnera, který podle legendy vynalezl stroj času. Ten by mohl být umístěn v záhadné hrobce na londýnském hřbitově. O záhadného muž se intenzivně začíná zajímat také britská ambasáda a on se před jejími agenty snaží uprchnout. Dočasné útočiště najde u Katky s Armínem, když jej ale agenti vypátrají i tam, mizí nadobro, možná právě cestou do jiného času. (-k-)

Režie: Dušan Klein
Námět a scénář: Arnošt Vašíček
Kamera: Peter Beňa
Hudba: Petra Malásek
Rok výroby: 2005
Délka: 52 min

Hrají:
Lukáš Vaculík (Armín)
Zuzana Norisová (Katka Nelserová)
Adrian Jastraban (Samuel Warner)
David Suchařípa (Strážce duší)
Andrea Černá (Diana Míková)
Jan Vágner (Hoower)
Josef Nedorost (Lynden)
Jan Nemejovský (konzul Sharkey)
Viktoria Flídr (sekretářka)
Luděk Eliáš (Sláma)
Vítězslav Kryške (primář)
Marcela Čapková (doktorka Zíchová)
Richard Liberda (lékař)
Josef Kaluža (lékař záchranné služby)
František Štěpán (stomatolog Koutný)
Alena Sasínová-Polarczyk (vrchní sestra)
Aktualizováno: 21.4.2009