Já, Mattoni

Historický seriál o Heinrichu Mattonim, zakladateli dnes slavné značky karlovarských minerálních vod, od jeho studentských let až do stáří.
2016 Česko
Alois Švehlík76(Heinich Mattoni stařec)
David Švehlík44(Heinich Mattoni muž)
Jáchym Novotný17Brief(Heinrich Mattoni student)
Taťjána Medvecká62(Wilhemína Mattoni nejstarší)
Tatiana Vilhelmová37(Wilhemína Mattoni žena)
Karolína Pouchová(Wilhemína Mattoni dívka)
Dana Marková30Lots-(Maričl / Wiki)v milostné scéně má lehce odhalující korzet, v 7. díle má ještě hlubší výstřih a je zabraná nahá zezadu
Vladimír Kratina64(doktor Löschner)
Vladimír Javorský54(otec Mattoni)
Marta Vítů46(matka Mattoni)
Norbert Lichý51(radní Knoll)
Alena Mihulová51(Knollová)
Kamil Švejda44(úředník Nováček)
Stanislav Zindulka84(děd Mattoni)
Jana Plodková34(dcera Alberta Mattoni)
Jan Vondráček49(syn Leo muž)
Ján Sedal68(profesor Grubner)
Jan Vlasák73(profesor Wagner)
Josef Polášek50(Gruwein)
Magdaléna Sidonová46(Leova žena)
Eliška Křenková26(pokojská Luci)
Ester Kočičková48(lékárníková Ottsteinová)
Barbara Lukešová47(císařovna)
Martin Myšička46(Dr. Gastl)
Zdeněk Piškula18(Franz Rohlinek student)v 1. díle
Václav Helšus69(profesor)
Jiří Wohanka69(Vilém baron Teuberg)
Miroslav Hanuš53(Franz Rohlinek muž)
Alena Doláková26(komorná slečny Ady)
Jakub Wehrenberg41(vrchní)
Martin Finger45(ředitel pivovaru)
Tomáš Bambušek43(Kauschitz)
Vincent Navrátil19(syn Leo student)
Jiří Štrébl57(lékař)
Roman Mrázik46(strojvedoucí)
Sabina Rojková19(Kamila)
Jiří Maryško36(kočí Emil)
Kristýna Fuitová-Nováková33(císařovna)ve 2. díle
Marie Ludvíková58(Herta)ve 2. díle
Klára Melíšková44(paní Braunerová)v 10. díle
Hynek Čermák43(profesor Bienerbaum)v 10. díle
Jan Cína28(Ludvík)v 10. díle
S Heinrichem Mattonim se divák seznamuje už jako se starým mužem, který na začátku 20. století prožívá své stáří. Jeho manželka ho podvodem, když byl nemocný, nechala mezi fakturami podepsat i úpis, jímž se vzdává vedení firmy. Když to po uzdravení zjistí, požaduje jeho vrácení, avšak neuspěje. Rozhodne se tedy psát své paměti, ale podle skutečnosti, bez přikrašlování a překrucování, jak to tehdejší mírně pokrytecká doba vyžadovala.

Jeho příběh tedy ve skutečnosti začíná studiem církevního gymnázia a sleduje jeho kariéru i milostné vztahy a vzplanutí. Zda to tak skutečně bylo a co je autorova fikce, se asi nikdy nedozvíme. Paměti, pokud je Heinrich Mattoni skutečně napsal, se nedochovaly. Seriál je volně inspirován motivy z knihy "Dravec Mattoni aneb Živá voda" autorů Bohuslava Machka a Marie Dolejší. Seriál obsahuje product placement, asi není těžké uhodnout, co propaguje.

Některé scény seriálu se natáčely ve Vídni, na zámku Schönbrunn a v císařské rezidenci Hofburgu.

1. Láska a intriky

Osudy Heinricha Mattoniho začínáme sledovat od studentských let. Seznamujeme se s Heinrichovým otcem, pořádným občanem zasedajícím ve správní radě města, byť s malým vlivem, který ho vede k získání úřednického místa. A tím se skutečně stane, úředníčkem na radnici.

Už za jeho studentských let uzavírá otec předsvatební smlouvu s radním Knollem, bohatým a tvrdým mužem, jehož dceru Wilhemínu by si měl Heinrich vzít. I to se nakonec stane, napřed však Heinrich prožije svou první studentskou lásku ke služebné Maričl a stane se miláčkem žen, které mu nadbíhají a on jim rád podléhá.

Už během studia si Heinrich přivydělává jako prodavač lázeňských oplatků na kolonádě a díky svému šarmu má úspěch zejména u žen. Dokáže prodat i skleněné šperky a vázy, které mu dodává jeho láska, služebná Maričl. TA ovšem nakonec odejde s jejich tovaryšem.

Zlom do Heinrichova života přináší doktor Löschner, osobní lékař císaře a oblíbenec císařovny, kterému se odhodlanost mladého muž zamlouvá a dá mu nejednu cennou radu na cestu k ovládnutí obchodu s vodou. Díky náklonnosti nadřízeného úředníka Mézla, kterého si získal dohozením prostitutky Katy, se dostane k řízení aukce o pacht na rozvoz karlovarské vody. Vydražitel je předem domluven, jenže Heinrich pozmění připravené instrukce, takže pacht získá jeho otec, který měl být jen malým přihazujícím. Nikdo se neodváží proti výsledku aukce protestovat, aby nedošlo ke skandálu. Mattoni ovšem na zaplacení aukční ceny nemá, peníze mu poskytne z věna milující Wilhemína, která rázně utne námitky tím, že je těhotná, byť to není pravda. (-k-)

2. Vídeňské líbánky

Hned druhý den po svatbě odjíždí Heinrich do Vídně, vybaven seznamem movitých lázeňských klientů, aby tam domluvil odběr karlovarské vody. O svém odjezdu neřekne ani své ženě, jen tchánovi, který ho na cestu založí. Heinrich se však neubytuje v levném hostinci na kraji Vídně, ale v nejdražším hotelu a doufá, že hotelové vizitky mu otevřou dveře k vídeňské smetánce. Pohříchu se mu nedaří prodat ani hlt. A ke vší smůle je doktor Löschner, na jehož pomoc spoléhal, v Uhrách, seznamuje se tedy alespoň s jeho ženou. V beznadějné situaci se sníží dokonce k tomu, že se podbízí baronce, které před od něj před lety koupila skleněný pohár za milostnou prostislužbu. Avšak ani u barončiných bohatých přítelkyň neuspěje. Rozhodne se proto zamířit nejvýš, do císařské zásobovací kanceláře. Tady ovšem naráží na těžce propustný byrokratický aparát.

Heinrichova žena Wilhemína ale nechce nechat svého manžela ve štychu. I když ji otec těsně před odjezdem odvede z vlaku, podaří se jí přece jenom přes noc z domu utéct a navíc odnést i nějaké šperky. Heinrich je ale přece jenom dítě štěstěny. Doktor Löschner se vrací z cesty do Uher a Heinrichovi díky doktorově intervenci konečně Vídeň ukazuje svou vlídnější tvář. (-k-)

3. Dvorní dodavatel

Prodej Karlovarské vody se Heinrichovi Mattonimu daří, po Vídni se uchytil i v dalších evropských metropolích, Budapešti, Paříži a dokonce i v severských zemích. A to nejen s vodou, ale i dalšími obchodními artikly. I přes takový úspěch a vydělané peníze je pro tchána, radního Knolla, pořád jen mladíček a a partneříček pocházející z chudé rodiny, který by měl poslouchat rady starších. Vždyť jeho kočár se před kostelem řadí až na poslední místo a v kostelem sedí až vzadu.

A je to opět další setkání s doktorem Löschnerem (v nevěstinci u Katy:-), které mu vnukne myšlenku, jak dát ostatním zapomenout na svůj chudý původ. Naskýtá se možnost koupit menší panství Giesshübel s vlastním zdrojem minerální kyselky a lázněmi. Od tohoto záměru už ho zrazuje i vlastní žena, také si myslí, že by měl dát na radu tchána, který je v obchodních transakcích daleko zdrženlivější. Mattoniho velkorysost se však vyplácí. Ačkoliv tchán požadoval vymáhat dlužné peníze od císařského dvora, Mattoni císařovně dluh odpustil a ta mu na oplátku udělila čestný titul dvorního a královského dodavatele.. (-k-)

4. Bahno

Uběhlo pět let, než se Mattonimu podařilo koupit panství Giesshübel. A pustit se do jeho budování a zvelebování. Penězi při tom rozhodně šetřit nehodlal, vždyť obchody šly pořád lépe. A další možnosti přišel nabídnout doktor Gastl, doporučený doktorem Löschnerem. Bahenní lázně. Totiž rašelina, které jsou plné bažinatá místa panství, má léčivé účinky. Mattoni doktorovu nabídku zvažuje, ale zdá se, že je nakloněn jeho plánu vybudovat bahenní lázně.

Jenže úspěch mívá i druhou stranu mince. A tou je v tomto případě neochota manželky Míny se donového domu přestěhovat, stěžuje si na vlhkost a na častější nemoci dětí. Z dříve tak oddané ženy se pozvolna stává odpůrce jeho činů a slov. A kam až to vede vidíme vždy na začátku každého dílu kdy Mattoni na stará kolena válčí se svou ženou o možnost psát své paměti, když už mu nic jiného nezbylo. Ale zpět k vyprávění o počátcích nového domova. K dovršení všeho neštěstí vážně onemocní Mattoniho dcera Kamilka.

A zdá se, že se přestává dařit i obchodně. Nový pacht na rozvoz karlovarské vody získá v dražbě Mattoniho bývalý spolužák Rohlinek, Mattoniho nepřítel, jako advokát zastupující společnost Mattoniho tchána Knolla, který nelituje vysoce přeplatit Mattoniho nabídku věda, že investice do budování sídla mu nedovolují jít tak vysoko. (-k-)

5. Nahý muž

Zápalem plic onemocněl i samotný Mattoni poté, co nachladil, když nechtěně spadl do bahenní lázně v lese. Doktor Gastl ani Löschner si s léčením moc nevěděli rady, ale Mattoniho zachránil jeho strážný anděl, kořenářka Lena, která jej ošetřovala, natírala mastmi z bylin a zaříkávala.

Mattoniho nemoci, která jej na čtrnáct vyřadila z jakékoliv, využila manželka Wilhemína, která nejenže převzala řízení rozvozu karlovarské vody ve firmě svého otce, ale poslala do manželova podniku v Güsbielu kontrolu. A zastavila investice do bahenních lázní vedené doktorem Gastlem. To Mattoniho rozhněvalo natolik, že ještě nedoléčený, nedbaje doktorova přikázání zůstat v teple, vyrazil ohledat skutečný stav věcí. A nevěřícně zjišťuje, že z milované manželky se stává zákeřný nepřítel, který jej s poukazem na těžkou nemoc a možné poškození mozku chce připravit o postavení v jeho vlastní firmě. Wilhemína, údajně vedena starostí o manželovo zdraví, chce, aby se Mattoni podrobil psychiatrickému vyšetření, které by vyloučilo poškození mozku k přesto, že doktor Gastl i Löschner takkovou možnost vylučují. Mattoni vyšetření odmítá a rozzloben odjíždí na své panství. (-k-)

6. Útěk

Mattoniho žena Wilhemína se hodlá se svým mužem soudit. Její právní zástupce Rohlinek je připraven u soudu vytáhnout na Matoniho vše, co se mu namane. Proto si Mattoni najímá právního zástupce, který mu klade na srdce maximální obezřetnost. Jenže smůla se mu lepí na paty. Nejmladší dcera Kamila si v Giesshübelu poraní kotník při klouzání na ledu a obě starší děti, zřejmě naočkované matkou se pokusí v noci odejít zpátky do Varů.

Mattoni souhlasí s psychiatrickým vyšetřením, o jeho ž výsledku nepochybuje a doufá, že jasně prokáže, že není blázen. Jenže psychiatrické vyšetření není procházka růžovou zahradou, je docela ponižující a dokáže zmást i zkušeného člověka.

Při vší smůle se na Mattoniho usmálo i štěstí, opět zásluhou doktora Löschnera. Ten totiž pozval Mattoniho k císařovně Alžbětě a ta souhlasila pokřtít nově objevený pramen jejím jménem a osobně se zúčastnit pokřtění. Se zajímavou obchodní nabídkou přichází k Mattonimu čechiameričan Harry Procházka a nabízí mu jednak telegrafní přístroj, ale hlavně obchodní zastoupení v Americe. Mattoni se rozhodne odjet do Ameriky sám. A na lodi se na něj znovu usměje štěstí. Setká se tam s Američankou Wiki, dcerou českých rodičů, která je velmi podobná jeho první lásce Maričl. Po psychickém dně má Mattoni znovu pocit, že se stoupá nahoru.

7. Americký sen

V Americe jde Mattoniho voda na dračky. Z Wiki se stala schopná ředitelka americké pobočky a Mattoni vztah k ní pokračuje. Je tu však ještě manželka v Čechách a ta začíná posílat dopisy. Dopisy o tom, jak jim chybí otec a manžel. Mattoni uvěří, že se Wilhemína změnila a odjíždí zpět do vlasti. Brzy ale zjistí, že je vše př starém, Wilhemína opět najímá kontrolory a o nějakém manželském životě nemůže být řeč. Zklamaný Mattoni proto odjíždí po zhruba půlroce zpět do Ameriky. Tam však nachází Wiki v jiném stavu, čeká dítě s obchodníkem Harrym Procházkou. Wiki totiž nevěřila, že se k ní Mattoni vrátí. (-k-)

8. Císařovna

I když americká pobočka vzkvétala, rozhodl se Mattoni vrátit zpět do vlasti, v Americe už ho nic nedrželo. Tady se ve vyprávění vracíme do současnosti, kdy starý pan Mattoni píše své paměti. Přichází jej navštívit policista z politického oddělení a žádá jej o vydání pamětí. Wilhemna zjevně informovala policejní složky, že Mattoni píše o císařovně, a to nechtějí připustit. Jenže Mattoni je pořád ještě dvorním radou a může se dovolat pomoci na nejvyšších místech. Ambiciozní policista tedy odchází s prázdnou a příběh může pokračovat.

Revizoři odhalí problémy ve vídeňské pobočce. Tu vede Mattoniho syn Leo dosazený matkou. Leo odjel do Vídně studovat, jenže si z firemních peněz bere příliš mnoho pro své vlastní potřeba, i když mu rodiče platí školu i byt. Mattoni proto odjíždí do Vídně, aby zjistil, jak se věci doopravdy mají.

Ve Vídni se dozvídá to, co už tušil. Leo se místo školy věnuje šermu (to by ještě mohlo být v pořádku), ale taky společenskému životu a kartám. V bytě s ním bydlí začínající herečka Ada a Leo tam často hostí přátele z aristokratických řad. Takový život ovšem něco stojí. Mattoni se snaží Lea přivést k rozumu, on se mu ale vysmívá do obličeje.

Navíc musí Mattoni vyřešit zpoždění zásilky císařskému dvoru. Tam se znovu setkává s císařovnou, která jej žádá, aby jí vytvořil léčebnou kúru. Císařovna totiž mírně přibírá na váze a těžce to psychicky nese. Mattoni je sice skeptický k názoru, že by jeho voda mohla mít takto blahodárné účinky, císařovně však odmítnout nemůže. I proto, ona se k němu vždy chovala přátelsky. Má to ještě jednu výhodu, prostřednictvím tajného rady může vyhovět Adinu přání, dostat ji do skutečného divadla a ona za odměnu odchází od Lea.

Jenže ani to Lea nepřiměje změnit svůj způsob života. Mattoni se tedy rozhodne svěřit Leovi polovinu jeho podílu v rodinném podniku, aby je naučil hospodaří se svými penězi. A zařídí mu přijetí do šermířského klubu, po němž Leo tak touží. Zdá se, že ani to Lea nedokáže změnit, vyčítá otci, že si kupuje přízeň ostatních. Alespoň že císařovna se cítí lépe a už nepřibírá, dokonce si s Mattonim vyjede na koni. Ve Vídni se ovšem nic neutají, a tak se brzy v novinách začnou objevovat zprávy, že Mattoni je císařovniným milencem. To zapůsobí na Wilhemínu, která po dlouhých letech svého manžela začne znovu svádět. A dokonce i Leo začne více studovat a méně hýřit.

9. Cesta do Londýna

Tentokrát za starým panem Mattonim přichází Marie Löschnerová, aby ho přiměla skoncovat s psaním pamětí. Až tak daleko Wilhemína zašla, že se vypravila za svou dávnou sokyní v lásce, aby ji požádala o pomoc. Samozřejmě s poukazem na možné citlivé informace, které by se mohly do pamětí dostat.

Tehdy se Mattoni chystal do Londýna, protože tamější pobočka nevykazovala také obraty, jak by se dalo očekávat vzhledem k úspěchu a rostoucímu obratu po celém světě. Jenže cestou na nádraží dostihl mattoniho bryčku správce zámečku doktora Löschnera s tím, že doktor umírá a jeho žena prosí Mattoniho, aby přijel. Krátce po Mattoniho příjezdu doktor Löschner skutečně umírá. Po pohřbu se Mattoni vydává na odloženou londýnskou cestu.

Jenže a ni teď mu není souzeno do Londýna odjet. Opět jej zastavuje správce, tentokrát z obav o doktorovu ženu Marii, která už několik dní nevyšla z pokoje, nejí a pije jen vodu. Mattoni zůstává s Marií, v jakémsi láskyplném vztahu, leč více duchovním než fyzickém. Trochu i díky tomu, že ve vhodnou noc Mattoni usnul čekaje, až půjde služka spát. Po několika dnech se však Mattoni vrací do svého sídla, aniž b yjakkoli svou cestu do Londýna rozebíral. (-k-)

10. Hra na štěstí

Starý pan Mattoni se ve svém vyprávění dostává ke své třinácté komnatě. Kolem osmnáctého roku se jeho dceři Kamile znovu vrátily problémy s kašlem. Lékařské vyšetření u profesora Bienerbauma ve Vídni potvrdilo strašné podezření na turbekolózu. Na tu ještě tehdy neexistoval spolehlivý lék, někteří se však dokázali se zákeřnou nemocí poprat a zvítězit nad ní, naděje tu tedy je.

Když Mattoni zjistí, že se Kamila zamilovala do mladého nadějného muzikanta Ludvíka, rozhodne se pokusit o zázrak. Domluví s ním Kamile hodiny hry na klavír. Mladému muži přijdou peníze vhod a Kamila snad přijde na jiné myšlenky, které by se mohly příznivě projevit na jejím zdraví. Zpočátku se nedaří vše tak hladce, ale zdá se, že si k sobě oba mladí lidé přece jen najdou cestu. Bohužel, Kamila umírá, zázrak se nestal. (-k-)

11. Vlast a národ

Aby otupil nátlak své ženy, pozval si starý pan Mattoni novináře, které jeho paměti pochopitelně enormě zajímají. Do těch jim ovšem nahlédnout nedal, jen svolil s fotografováním. A pustil se do psaní další kapitoly svého života. Tentokrát o stavbě vlastní železnice, která by spojila jeho závod s veřejnou železnicí a urychlila dodávky jeho vody. S nápadem na vlastní železnici přišel už před časem hlavní účetní Morávek, ale až teď se pro něj nadchnul i šéf. A při nákupu lokomotivy od plzeňského pivovaru se mu úplně rozbušilo srdce.

Jenže jeho sen o vlastní železnici brzdí byrokratičtí úředníci, kteří musejí povolit stavbu na státním území. Mattoni proto odjíždí do Prahy, aby tam vydání povolení urgoval. V advokátní kanceláři, která ho zastupuje, je přijímá syn majitele s odkazem, že otci není dobře. Snaží se Mattonimu vysvětlit, že časy se mění a svou roli hraje i politika. Zvedá se vlna českého uvědomění a na Mattoniho pohlížejí jako na cizáka. Má italsky znějící jméno a přátelí se s císařovnou. Mattoni nechápe, proč by to mělo mít vliv na obchod, vždyť všude jinde po světě je zcela jedno, jaké je národnosti a odkud jeho voda pochází. Nemalou roli v tom hraje také jeho odvěký nepřítel Franc Rohlinek, který šéfuje kanceláři českých drah a říká si teď František Rohlínek. Mattoni proto odjíždí do Vídně za císařovnou, ta mu však přímo pomoct nemůže, povolení stavby železnice pně spadá do kompetencí jednotlivých států mocnářství. Přislíbí však alespoň pomoc neoficiální cestou.

A ještě jednu záležitost musí Mattoni v Praze vyřešit. Dcera Alberta, která chodila s podnikatelem, utekla do Prahy s chudým malířem a dokonce se od nej nechala malovat nahá. Mattoni si najme soukromého detektiva, aby mu dceru s malířem vypátral a opatřil o malíři informace. Mattonmi pak jako obvykle použije svých peněz, aby malíře přiměl odjet do Vídně, kde bude mít větší možnosti prosadit se. Alberta se zpočátku odmítá vrátit domů. Mattoni zatím podporuje české spolky, zejména nemocnice a péči o chudé, účastní se společenských akcí s českým znáčkem v klopě, protože pochopil, že "být Čechem" mu může v jeho záměru pomoct. Nechá dokonce nad Prahou proletět balón s velkým jménem "Mattoni", aby svou vodu lépe zpropagoval. Žel balón se zřítí, vzduchoplavec naštěstí přežije, avšak novináři mají senzaci. V Albertě tímto definitivně uzraje rozhodnutí vrátit se s otcem domů. Manželka zuří, protože započatá stavba železnice stojí spoustu peněz a teď ještě ta ostuda s balónem, která taky nebyla nejlevnější. Paradoxně však právě tento nešťastný moment přinesl kýžený výsledek. (-k-)

12. Lokomotiva vládního rady

V posledním díle se dostáváme ve vyprávění starého pána až do současnosti. Povolení z drážního úřadu stále nepřichází. Franc Rohlinek, teď vlastně František Rohlínek sice Mattoniho ujišťuje, že povolení dostane, ale nechce říct kdy. Manželka by lokomotivu, která čeká v depu v pivovaru nejraději prodala, dokonce zahájí jednání s potenciálním kupcem, kterého doporučil nastávající jejich dcery, továrník Gruwein.

Do toho všeho Alberta opět utekla. Mattoni se vydává do Vídně situaci řešit. Alberta však u malíře, kterému se Vídni opravdu dařilo, nebyla. Utekla, když zjistila, že má jinou a ji nechce. Domů se však Alberta vrátit nechtěla a Mattoni musel použít svých styků s vládním radou Granzem, aby se dozvěděl, kam se Alberta ve Vídni uchýlila. Jeho lidé Albertu brzy najdou, ona však odmítá s otcem mluvit, vyčte mu, že je sobec. Obměkčí ji, až když zjistí, že otec strávil noc na nádvoří před jejím bytem, za chladné zimní noci ve sněhu. Vrátila se domů a vzala si továrníka Gruweina.

S jarem jakoby se začalo k Mattonimu vracet štěstí. Letní zahájení lázeňské sezony se opravdu vydařilo. Zúčastnil se ho i arcivévoda a díky jeho zásahu Mattoni konečně získal povolení pro železnici a mohl se svou lokomotivou vyjet na skutečnou projížďku. Možná i tento úspěch, vedle tvrdohlavosti, s níž Mattoni pokračoval v sepisování svých pamětí, způsobil, že mu manželka vrátila podvodně podepsanou smlouvu, jíž se v její prospěch zříká vedení podniků. Mattoni jí na oplátku své sepsané paměti, kterých už byl pěkně tlustý fascikl, odevzdal. Paměti tím pádem skončily v kamnech, ještě před tím si je však Wilhemína s dojetím přečetla. Dlouho si ale Mattoni své lokomotivy neužil, zemřel krátce po své poslední projížďce. Alespoň byl jeho kočár před kostelem konečně na prvním místě. (-k-)
Režie: Marek Najbrt
Produkce: Jan Rolínek, Jan Kuděla, Jan Lekeš, Karlovarské minerální vody, a.s.
Scénář: Petr Zikmund
Námět: Bohuslav Machek, Marie Dolejší
Kamera: Martin Štěpánek
Hudba: Hynek Schneider
Země: Česká republika
Rok výroby: 2016

Hrají:
Alois Švehlík (Heinich Mattoni stařec)
David Švehlík (Heinrich Mattoni muž)
Jáchym Novotný (Heinrich Mattoni student)
Taťjana Medvecká (Wilhemína Mattoni nejstarší)
Tatiana Vilhelmová (Wilhemína Mattoni žena)
Karolína Pouchová (Wilhemína Mattoni dívka)
Dana Marková (Maričl / Wiki) dvojrole - v 1. díle Maričl, v 6. a 7. díle Wiki
Vladimír Kratina (doktor Löschner)
Vladimír Javorský (otec Mattoni)
Marta Vítů (matka Mattoni)
Marek Adamczyk (Karel)
Norbert Lichý (radní Knoll)
Alena Mihulová (Knollová)
Táňa Pauhofová (Katy)
Cyril Drozda (Mézl)
Miloslav Mejzlík (starosta)
Kamil Švejda (úředník Nováček)
Tomáš Bambušek (Kauschitz)
Zdeněk Piškula (Franz Rohlinek student)
Miroslav Hanuš (Franz Rohlinek muž)
Stanislav Zindulka (děd Mattoni)
Hana Frejková (babička Mattoni)
Jenovéfa Boková (Bětka)
Jana Plodková (dcera Alberta Mattoni)
Lucie Šťouračová (Alberta dítě) v 5. - 7. díle
Jan Vondráček (syn Leo muž)
Prokop Zach (Leo dítě) v 5. - 7. díle
Vincent Navrátil (syn Leo student) v 8. díle
Tereza Hofová (Léna)
Ján Sedal (profesor Grubner)
Jan Vlasák (profesor Wagner) v 1., 5. a 6. díle
Josef Polášek (Gruwein)
Magdalena Sidonová (Leova žena)
Naďa Kovářová (baronka)
Zora Valchářová-Poulová (barončina komorná)
Tomáš Kořének (karlovarský lékař)
Natálie Drabiščáková (bytná)
Eliška Křenková (pokojská Luci)
Ester Kočičková (lékárníková Ottsteinová)
Mája Hamplová (komorná u Knollů)
Kristýna Fujtová-Nováková (císařovna) ve 2. díle
Barbora Lukešová (císařovna) v 6. a 8. díle
Martin Myšička (Dr. Gastl) ve 4. - 9. díle
Aňa Geislerová (Marie Löschnerová) ve 4. - 9. díle
Mikuláš Prošek v 1. díle
Marie Jansová v 1. díle
Ivo Bureš v 1. díle
Miloslav Petr v 1. díle
Zdeněk Vegner v 1. díle
Marie Ludvíková (Herta) ve 2 díle
Václav Koubek (Málek) ve 2. díle
Michal Čapka (úředník) ve 2. díle
Pavel Lagner (úředník) ve 2. díle
Milena Steinmasslová (paní radová) ve 2. díle
Vladislav Georgiev (továrník) ve 2. díle
Miloslav Maršálek (baron) ve 2. díle
Vít Břeska (recepční) ve 2. a 8. díle
Zorita Azrak (dáma s lorňonem) ve 2. díle
Josef Kaluža (policajt) ve 2. a 8. díle
Jan Lepšík (majordomus) ve 2. díle
Marina Cmelařová (dáma) ve 2. díle
Milena Marcilisová (dáma) ve 2. díle
Jana Tomečková (dáma) ve 2. díle
Jindřiška Křivánková (služka u Löschnerů) ve 2. díle
Roman Zach (Jan baron Teuberg) ve 3. díle
Jiří Wohanka (Vilém baron Teuberg) ve 3. díle
Sára Märcová (baronka Teuberg) ve 3. díle
Ladislav Hampl (Beránek) ve 3., 4. a 5. díle
Zuzana Stavná (chůva) ve 3. - 7. díle
Petra Nesvačilová (Mimi) ve 3. a 4. díle
Marek Daniel (Franz Rohlinek) ve 4., 5. a 6. díle
Barbora Vozková (Kamilka) ve 4. - 7. díle
Jiří Štrébl (lékař) ve 4. díle
Michal Dalecký (Morávek) ve 4. - 9., 11. díle
Jan Budař (vrchní revizor) v 5. - 9. díle
Johana Matoušková (Květa) v 5. díle
Jan Unger (policejní komisař) v 5. díle
Václav Vydra (JUDr. Reichl) v 6. díle
Matěj Hádek (Harry Procházka) v 6. a 7. díle
Petr Jeništa (Otto) v 6. a 7. díle
Václav Helšus (profesor) v 6. díle
Ester Geislerová (paní Mullighamová) v 7. díle
Jiří Rendl (korunní princ) v 8. díle
Ondřej Malý (komisař Ganz) v 8. a 12. díle
Jan Plouhar (tajný policista) v 8. díle
Hana Vagnerová (slečna Ada) v 8. díle
Alena Doláková (komorná slečny Ady) v 8. díle
Aneta Krejčíková (Zuzi) v 8. díle
Václav Marhold (Jan baron Lutěnín) v 8. díle
Tomáš Dianiška (Erich von Kozlowski) v 8. díle
Hynek CHmelař (ředitel šermířského klubu) v 8. díle
René Šmotek (ředitel vídeňské pobočky) v 8. díle
Jan Bárta (mladý úředník) v 8. díle
Tomáš Matonoha (perský vyslanec) v 8. díle
Jiří Maryško (kočí Emil) v 9. díle
Jiří Kniha (Jakub) v 9. díle
Jakub Wehrenberg (vrchní) v 9. díle
Sára Arnsteinová (služebná u Löschnerů) v 9. díle
Stella Ginger Janáčková (holčička) v 9. díle
Sabina Rojková (Kamila) v 10. díle
Jan Cína (Ludvík) v 10. díle
Klára Melíšková (paní Braunerová) v 10. díle
Hynek Čermák (profesor Bienerbaum) v 10. díle
Oldřich Navrátil (profesor hudby) v 10. díle
Jiří Ornest (farář) v 10. a 12. díle
Nataša Gáčová (holka) v 10. díle
Jan Španbauer (malíř) v 11. a 12. díle
Radůz Mácha (JUDr. Vítek) v 11. díle
David Matásek (hrabě) v 11. a 12. díle
Martin Finger (ředitel pivovaru) v 11. díle
Jakub Žáček (novinář) v 11. díle
Jiří Vyorálek (detektiv) v 11. díle
Kryštof Rímský (úředník) v 11. díle
Kristýna Frejová (prostitutka) v 11. díle
Ondřej Nosálek (vrchní) v 11. díle
Petr Lněnička (komisař Plecner) ve 12. díle
Luboš Novotný (arcivévoda) ve 12. díle
Roman Mrázik (strojvedoucí) ve 12. díle
Marek Pospíchal (vídeňský lékař)
Johana Švarcová (služebná) ve 12. díle
Tomáš Sýkora (tajný policista) ve 12. díle
Aktualizováno: 3.9.2016