Vít Pešina

Česko


Rebelové 2001 (příslušník)
Polední žár 1997 (komorník)
Hřbitov pro cizince 1990 (STBák)
Rubín má barvu krve 1989 (příslušník VB)
Trezor 1989
O nejchytřejší princezně 1987 (princův sluha)
Území strachu 1986 (příslušník VB)
Výsledek testu 1986 (číšník)
O velkém nosu 1983 (dvořan)
Síť na bludičku 1983 (policista)
Slečna se špatnou pověstí 1982 (číšník)
Zločin v chalupě 1981 (porotce)
Causa králík 1979 (soudce)
Lásky mezi kapkami deště 1979 (drážní zaměstnanec)
Parta hic 1976 (občan)
Homolka a tobolka 1972 (rekreant)