Martin Zounar a Eva Vejmělková v seriálu Chlapci a chlapi (1. díl, 1988, režie Evžen Sokolovský)