Tajemství staré bambitky 2

Pokračování úspěšné pohádky, v níž musí hodný loupežník Karaba opět zjednat pořádek a zatnout tipe úkladům zlých rádců, kteří kují pikle v sousedním království.
2021 Česko délka: 100 min
Ondřej Vetchý59(Karaba)
Tomáš Klus35(král Jakub)
Kamila Janovičová28(královna Anička)
Miroslav Vladyka61(rádce Ferenc)
Jiří Lábus71(rádce Lorenc)
Veronika Kubařová34(královna Julie)
Markéta Plánková43(Juliina komorná Hermína)
Petr Štěpánek72(kuchař Frit)
Otmar Brancuzský65(generál)
Valentýna Bečková7(princezna Johanka)
Leoš Noha53(sedlák Macháně)
Dita Zábranská36(hostinská)
Jiří Maryško41(princ Oleandr)
Tajemství staré bambitky 2

Jakub s Aničkou šťastně kralují, mají spolu učenlivou a zvídavou dceru Johanku, která by ráda odhalila tajemství loupežníka Karaby, o kterém se pořád ještě v království povídá. Netuší, že je to její dědeček, hrnčíř, který žije sám ve své chaloupce a vyrábí pálené hrnce a hrníčky. Jakub je sice hodný král, ale poněkud nerozhodný, takže jeho poddaní začnou zneužívat jeho dobroty. Zvlášť když propustil vojsko, protože je se všemi zadobře a válčit nehodlá.

Do sousedního království, kterému vládne královna Julie, dorazili proradní rádcové Ferenc a Lorenc. Tvrdí o sobě, že jsou velvyslanci a zkušení rádci panovníka, kteří byli cestou okradeni. Královna jim uvěří a předá jim na zkoušku vládu nad svým královstvím. Sama by si ráda našla ženicha, jenže to vypadá, že nosí nápadníkům smůlu, každý se nějakou nešťastnou náhodou zraní a raději uteče. Až na jedné procházce v přestrojení za kuchařku se náhodou potká s Karabou a zamilují se do sebe. Karaba netuší, že Julie je královna a on se jí zase nezmínil, že jeho dcera je královnou.

Zatím Ferenc a Lorenc spřádají plány, jak nahrabat co nejvíc peněz a převzít moc nad Juliiným královstvím, k čemuž jim dopomoct i armáda, která odešla z Jakubova království. Vymyslí plán, jak se současně pomstít Karabovi a podaří se jim uvrhnout Julii i Karabu do žaláře. Mezitím se ale Jakub díky Karabovým radám dokázal vypořádat s nepoctivci ve svém království a vyrazil Karabovi a Julii na pomoc. Těm už se, díky generálovi zamilovanému do kuchařky, podařilo z vězení utéct, ale konec zlotřilým úkladům učiní až Jakubův příchod. A Karaba si vezmeJulii a stane se králem. (-k-)

Režie: Ivo Macharáček
Produkce: Radovan Vasák, Robert Plavec, Ivo Macharáček, Jaroslav Sedláček, Soňa Macharáčková
Scénář: Evžen Gogela, Ivo Macharáček
Kamera. Jan Kvasnička
Hudba: Václav Noid Bárta

Hrají:
Ondřej Vetchý (Karaba)
Tomáš Klus (král Jakub)
Kamila Janovičová (královna Anička)
Valentýna Bečková (princezna Johanka)
Miroslav Vladyka (rádce Ferenc)
Jiří Lábus (rádce Lorenc)
Veronika Khek Kubařová (královna Julie)
Markéta Plánková (Juliina komorná Hermína)
Václav Noid Bárta (podkoní Václav)
Petr Štěpánek (kuchař Frit)
Otmar Brancuzský (generál)
Leoš Noha (sedlák Macháně)
Barbara Robert Chybová (Macháňová)
Dita Zábranská (hostinská)
Vladimír Polák (hostinský)
Jan Seidel (mlynář Míra)
Lukáš Rous (drvoštěp)
Vivien Machková (drvoštěpová)
Matěj Merunka (adjunkt)
Ladislav Hrůza (včelař)
Oldřich Kříž (malíř)
Lucie Kožinová (švecová Marie)
Jiří Maryško (princ Oleandr)
Rostislav Trtík (tesař)
Maxim Poriazov (kuchtík)
Ana Carolina Bohdalová (kuchtička)

Aktualizováno: 24.12.2022