Marie Kružíková ve filmu Vejška (2014, režie Tomáš Vorel)