Eva Salzmanová v tiyptychu 3 +1 s Miroslavem Donutilem na téma Škola (2005, povídka Hajzlík, režie Ondřej Kepka)