Jasnovidec

Byl skutečně jasnovidcem, nebo jen šikovně využíval umění manipulace s davem? Soudní proces s jednou z nejkontroverznějších osobností třicátých let dvacátého století jasnovidcem Hanussenem.
2005, Česko, délka: 89 min
Ondřej Pavelka(49)(Herrmann Steinschneider alias Hanussen)
Tomáš Töpfer(54)(soudce Robert Schalek)
Rudolf III. Hrušínský(58)(žalobce Dr. Oleg Krákora)
Marek Vašut(45)(obhájce Dr. Otto Wahle)
Jan Kanyza(57)(novinář Paul Friedrich)
Ivana Chýlková(41)(Rut Schaleková)
Ljuba Krbová(46)(Anna Schaleková)
Jana Krausová(51)(Malva Schaleková)
Lukáš Hlavica(39)(Karel Poláček)
Miriam Chytilová(40)(JUDr. Brejžková)
Jan Přeučil(68)(Dr. Antonín Lusk)
Petr Franěk(43)(Dr. Milan Polák)
David Novotný(36)(Zdeněk Pavelka)
Martin Stropnický(48)(doc. Slavomír Ducháček)
Petr Motloch(40)(Miroslav Vejřík)
Arnošt Goldflam(58)(Hugo Pick)
Václav Mareš(64)(Michal Šimoníček)
Antonie Talacková(26)(Blažena Kardošová)
Otmar Brancuzský(49)(Daniel Meller)
Petr Klimeš(41)(soudní zřízenec Nekolný)
Veronika Jeníková(41)(barmanka Boženka)
Klára Jirsáková(zapisovatelka)
Jiří Datel Novotný(61)(starší muž)
Jiří Schwarz(45)(Josef Ekl)
Martin Sitta(36)(Alois Modrý)
František Švihlík(63)(Josef Ehrenstein)
Jiří Knot(56)(Matoušek)
Jan Šváb(Svoboda)
JasnovidecPíše se rok 1930 a v Litoměřicích začíná soudní proces s jasnovidcem Hanussenem, vlastním jménem Herrmann Steinschneider (Ondřej Pavelka). Obžaloba jej viní z podvodu, kterého se měl dopustit tím, že od více než třiceti lidí přijal peníze za rady udělané díky jeho parapsychologickým schopnostem, které se však ukázaly být liché. Proti této obžalobě staví obhajoba případy opačné, kdy Hanussen dokázal znát věci, které se nemohl od nikoho dozvědět, ať už zcela přesně nebo s drobnými nesrovnalostmi. Soud sice nezkoumá, zda je Hanussen skutenčně jasnovidec, nebo jen šikovný eskamotér, nicméně přistoupí k pokusu přímo na místě. Ani ten však není zcela přesvědčivý. V některých případech jsou Hanusenovy vidiny naprosto přesné, jindy se zcela neshodují a v několika případech jsou zcela chybné. Přesvědčivé jasnovidecké výkony jsou však konfrontovány s "eskamotérským" zjištěním obsahu žalobcovy peněženky, kterou za solidní obnos prohlédl soudní zřízenec (Petr Klimeš).

Soudní rada Schalek (Tomáš Töpfer) je navíc vystaven politickému tlaku. Steinschneider alias Hanussen je sice občanem Československa, je však oblíbený v německých pravicových kruzích a nadto je Žid. Čeští politici ovšem Schalekovi důrazně nazačaují, že by měl Steinschneidera odsoudit, i kdyby jen symbolicky. O případ se zajímají i novináři v čele se zkušeným Paulem Friedrichem (Jan Kanyza), jemuž dělá společnost Karel Poláček (Lukáš Hlavica). Postava Hanussena je skutečná, narodil se v Prostějově a skutečně pořádal jasnovidecká vystoupení a díky své šikovnosti se dokonce dostal až do blízkosti Hitlera. Osudným se m u stalo, když předpověděl požár říšského sněmu, to Hitlera rozzuřilo, nechal Hanussena zavřít a později bylo nalezeno jeho tělo se zohaveným obličejem. Jestli soud probíhal skutečně tak, jak je ve filmu vylíčeno, nelze prokázat ani vyvrátit, jisté je jen to, že Karel Poláček tehdy u soudu ve skutečnosti nebyl. (-k-)

Režie: Jiří Svoboda
Produkce: Jaroslav Kučera
Scénář: Alex Koenigsmark
Kamera: Ivo Popek
Hudba: Jiří Chlumecký
Země: Česká republika
Rok výroby: 2005

Hrají:
Ondřej Pavelka (Herrmann Steinschneider alias Hanussen)
Lukáš Hlavica (Karel Poláček)
Jan Kanyza (novinář Paul Friedrich)
Tomáš Töpfer (soudce Robert Schalek)
Ivana Chýlková (Rut Schaleková, první manželka)
Ljuba Krbová (Anna Schaleková, současná manželka)
Jana Krausová (Malva Schaleková, soudcova sestra)
Marek Vašut (obhájce Dr. Otto Wahle)
Rudolf Hrušínský (žalobce Dr. Oleg Krákora)
Miriam Chytilová (JUDr. Brejžková)
Jan Přeučil (Dr. Antonín Lusk)
Petr Franěk (Dr. Milan Polák)
David Novotný (Zdeněk Pavelka)
Martin Stropnický (doc. Slavomír Ducháček)
Hartmud Krug (prof. Wilhelm Körner)
Petr Kočan (Ismet Dzino)
Petr Motloch (Miroslav Vejřík)
Arnošt Goldflam (Hugo Pick)
Václav Mareš (Michal Šimoníček)
Martin Sitta (Alois Modrý)
František Švihlík (Josef Ehrenstein)
Antonie Talacková (Blažena Kardošová)
Otmar Brancuzský (Daniel Meller)
Jiří Schwarz (Josef Ekl)
Petr Klimeš (soudní zřízenec Nekolný)
Veronika Jeníková (barmanka Boženka)
Klára Jirsáková (zapisovatelka)
Jiří Knot (Matoušek)
Jan Šváb (Svoboda)
Soňa Štroblová (žena s plakátem)
Miroslav Šnajdr (muž)
Jiří Novotný (starší muž)
Alena Dlouhá (žena)
Aktualizováno: 6.4.2006