Jasnovidec

Byl skutečně jasnovidcem, nebo jen šikovně využíval umění manipulace s davem? Soudní proces s jednou z nejkontroverznějších osobností třicátých let dvacátého století jasnovidcem Hanussenem.
2005 Česko délka: 89 min
Ondřej Pavelka49(Herrmann Steinschneider alias Hanussen)
Tomáš Töpfer54(soudce Robert Schalek)
Rudolf III. Hrušínský58(žalobce Dr. Oleg Krákora)
Marek Vašut45(obhájce Dr. Otto Wahle)
Jan Kanyza57(novinář Paul Friedrich)
Ivana Chýlková41(Rut Schaleková)
Ljuba Krbová46(Anna Schaleková)
Jana Krausová51(Malva Schaleková)
Lukáš Hlavica39(Karel Poláček)
Miriam Chytilová40(JUDr. Brejžková)
Jan Přeučil68(Dr. Antonín Lusk)
Petr Franěk43(Dr. Milan Polák)
David Novotný36(Zdeněk Pavelka)
Martin Stropnický48(doc. Slavomír Ducháček)
Petr Motloch40(Miroslav Vejřík)
Arnošt Goldflam58(Hugo Pick)
Václav Mareš64(Michal Šimoníček)
Antonie Talacková26(Blažena Kardošová)
Otmar Brancuzský49(Daniel Meller)
Petr Klimeš41(soudní zřízenec Nekolný)
Veronika Jeníková41(barmanka Boženka)
Klára Jirsáková(zapisovatelka)
Jiří Datel Novotný61(starší muž)
Jiří Schwarz45(Josef Ekl)
Martin Sitta36(Alois Modrý)
František Švihlík63(Josef Ehrenstein)
Jiří Knot56(Matoušek)
Jan Šváb(Svoboda)
Jasnovidec Píše se rok 1930 a v Litoměřicích začíná soudní proces s jasnovidcem Hanussenem, vlastním jménem Herrmann Steinschneider (Ondřej Pavelka). Obžaloba jej viní z podvodu, kterého se měl dopustit tím, že od více než třiceti lidí přijal peníze za rady udělané díky jeho parapsychologickým schopnostem, které se však ukázaly být liché. Proti této obžalobě staví obhajoba případy opačné, kdy Hanussen dokázal znát věci, které se nemohl od nikoho dozvědět, ať už zcela přesně nebo s drobnými nesrovnalostmi. Soud sice nezkoumá, zda je Hanussen skutenčně jasnovidec, nebo jen šikovný eskamotér, nicméně přistoupí k pokusu přímo na místě. Ani ten však není zcela přesvědčivý. V některých případech jsou Hanusenovy vidiny naprosto přesné, jindy se zcela neshodují a v několika případech jsou zcela chybné. Přesvědčivé jasnovidecké výkony jsou však konfrontovány s "eskamotérským" zjištěním obsahu žalobcovy peněženky, kterou za solidní obnos prohlédl soudní zřízenec (Petr Klimeš).

Soudní rada Schalek (Tomáš Töpfer) je navíc vystaven politickému tlaku. Steinschneider alias Hanussen je sice občanem Československa, je však oblíbený v německých pravicových kruzích a nadto je Žid. Čeští politici ovšem Schalekovi důrazně nazačaují, že by měl Steinschneidera odsoudit, i kdyby jen symbolicky. O případ se zajímají i novináři v čele se zkušeným Paulem Friedrichem (Jan Kanyza), jemuž dělá společnost Karel Poláček (Lukáš Hlavica). Postava Hanussena je skutečná, narodil se v Prostějově a skutečně pořádal jasnovidecká vystoupení a díky své šikovnosti se dokonce dostal až do blízkosti Hitlera. Osudným se m u stalo, když předpověděl požár říšského sněmu, to Hitlera rozzuřilo, nechal Hanussena zavřít a později bylo nalezeno jeho tělo se zohaveným obličejem. Jestli soud probíhal skutečně tak, jak je ve filmu vylíčeno, nelze prokázat ani vyvrátit, jisté je jen to, že Karel Poláček tehdy u soudu ve skutečnosti nebyl. (-k-)

Režie: Jiří Svoboda
Produkce: Jaroslav Kučera
Scénář: Alex Koenigsmark
Kamera: Ivo Popek
Hudba: Jiří Chlumecký
Země: Česká republika
Rok výroby: 2005

Hrají:
Ondřej Pavelka (Herrmann Steinschneider alias Hanussen)
Lukáš Hlavica (Karel Poláček)
Jan Kanyza (novinář Paul Friedrich)
Tomáš Töpfer (soudce Robert Schalek)
Ivana Chýlková (Rut Schaleková, první manželka)
Ljuba Krbová (Anna Schaleková, současná manželka)
Jana Krausová (Malva Schaleková, soudcova sestra)
Marek Vašut (obhájce Dr. Otto Wahle)
Rudolf Hrušínský (žalobce Dr. Oleg Krákora)
Miriam Chytilová (JUDr. Brejžková)
Jan Přeučil (Dr. Antonín Lusk)
Petr Franěk (Dr. Milan Polák)
David Novotný (Zdeněk Pavelka)
Martin Stropnický (doc. Slavomír Ducháček)
Hartmud Krug (prof. Wilhelm Körner)
Petr Kočan (Ismet Dzino)
Petr Motloch (Miroslav Vejřík)
Arnošt Goldflam (Hugo Pick)
Václav Mareš (Michal Šimoníček)
Martin Sitta (Alois Modrý)
František Švihlík (Josef Ehrenstein)
Antonie Talacková (Blažena Kardošová)
Otmar Brancuzský (Daniel Meller)
Jiří Schwarz (Josef Ekl)
Petr Klimeš (soudní zřízenec Nekolný)
Veronika Jeníková (barmanka Boženka)
Klára Jirsáková (zapisovatelka)
Jiří Knot (Matoušek)
Jan Šváb (Svoboda)
Soňa Štroblová (žena s plakátem)
Miroslav Šnajdr (muž)
Jiří Novotný (starší muž)
Alena Dlouhá (žena)
Aktualizováno: 6.4.2006