Ať žijí rytíři!

Pět dětí na tvrzi a zákeřný soused za branami. Dobrodružný komediální seriál pro celou rodinu.
2010 Česko
David Prachař51(Martin z Vamberka)
Pavel Kříž49(Albrecht z Krvenos)
Tereza Ramba20(Jana)
Matěj Hádek34(loupežník Ruprecht)
Martin Písařík30(loupežník Varvar)
Ota Jirák61(Hynek)
Milena Dvorská71(kuchařka Anna)
Jan Komínek16(Vítek)
Ivana Korolová21(Tereza)
Jan Hraběta70(Albrechtův zbrojnoš)
Jiří Strach36(Albrechtův zbrojnoš)
Lenka Krobotová33(královna)v 7. díle
Otmar Brancuzský54(Albrechtův žalářník)
Vilém Udatný40(Vladimír z Otradovic)
Predrag Bjelac48(saracénský lékař Ahmed)
Hynek Čermák37(velitel Albrechtových zbrojnošů)
Jan Kuželka63(zbrojnoš)
Zdeněk David54(kočovník)v 6. díle
Jiří Bábek(zbrojnoš)
Rytíř Martin z Vamberka zůstal po smrti své ženy natvrzi sám s pěti dětmi. Ještě že má věrnou a spolehlivou družinu, která mu pomáhá s výchovou dětí.

Sousední panství ale zdědil zákeřný Albrecht z Krvenos, který si brousí zuby i na Martinovo panství.

Seriál se natáčel v Novohradských horách, Českém krasu, na Českolipsku, v Lipnici, Hlubočepích a na hradech Křivoklát a Cukenštejn. Kromě seriálové podoby byl sestříhán i do stejnojmenného celovečerního filmu. (-k-)

Režie: Karel Janák
Produkce: Česká televize, Three Brothers production (Boris, Igor a Vladimír Krištofovi)
Scénář: Karel Janák
Námět: Boris Krištof
Hudba: Miroslav Chyška, Ondřej Brzobohatý
Texty písní: Viktor Dyk, Tomáš Roreček
Zpívají: Lucia Šoralová, Viktor Dyk
Země: Česká republika
Ro výroby: 2010

Hrají:
David Prachař (Martin z Vamberka)
Pavel Kříž (Albrecht z Krvenos)
Tereza Voříšková (Jana)
Danny Mesaroš (Petr)
Ivana Korolová (Tereza)
Jan Komínek (Vítek)
Štěpán Krtička (Michal)
Andrea Žádníková (Kateřina)
Matěj Hádek (loupežník Ruprecht)
Martin Písařík (loupežník Varvar)
Michael Beran (loupežník Ignác)
Ota Jirák (Hynek)
Michal Guliáš (podkoní Vašek)
Vilém Udatný (Vladimír z Otradovic)
Zdenka Žádníková (Marie)
Patrik Plešinger (královský posel)
Milena Dvorská (kuchařka Anna)
Jan Hraběta (Albrechtův zbrojnoš)
Tomáš Karger (zbrojnoš)
Daniel Svoboda (zbrojnoš)
Jiří Hrubý (zbrojnoš)
Jan Kuželka (zbrojnoš)
Pavel Kollár (zbrojnoš)
Otto Melich (zbrojnoš)
Jiří Bábek (zbrojnoš)
Pavel Davídek (zbrojnoš)
Jiří Kout (Albrechtův zbrojnoš)
Jiří Strach (Albrechtův zbrojnoš)
Predrag Bjelac (saracénský lékař Ahmed)
Jan Batěk (páže Adam na Albrechtově dvoře)
Miroslav Reil (Albrechtův rytíř)
Martin Dolenský (tajemník královny)
Hynek Čermák (velitel Albrechtových zbrojnošů)
Otmar Brancuzský (Albrechtův žalářník)
Jan Nemejovský (biskup ve 4. díle)
Zdeněk David (kočovník v 6. díle)
Lenka Krobotová (královna v 7. díle)

1/7 Královský posel

V prvním díle se seznamujeme s Martinem z Vamberka (David Prachař) a hlavně jeho pěti dětmi, které vychovává na své tvrzi. Nápomocni mu v tom jsou velitel zbrojnošů Hynek (Ota Jirák), podkoní Vašek (Michal Guliáš) a kuchařka Anna (Milena Dvorská).

Martin vyjel se svým nejstarším synem Petrem (Dany Mesaroš) a třemi zbrojnoši na lov. Ostatní děti si mezitím hrají na nádvoří, ale protože se ostatním stále pletou pod nohy, Hynek je zavře do šatlavy, aby nepřekážely. Šikovné děti se ale osvobodí a rozhodnou se vydat svému otci naproti. V lese narazí na tři loupežníky, kteří zajali královského posla. Díky Vítkovým zápalným sáčkům se dětem podaří posla vysvobodit a bránit se do té doby, než jim přijede na pomoc otec s Petrem, kteří zaslechnou hluk šarvátky.

Ukáže se, že královský posel nese důležitou zprávu. Zemi se chystají napadnout Saracéni a král žádá všechny své pány, aby vytáhli do boje proti nepříteli. Kdyby Martin se svou družinou do boje nevytáhl, upadl v nemilost krále a mohl by přijít o své panství. Přesně toho chtěl dosáhnout Martinův soused Albrecht z Krvenos, který nedávno zdědil panství po svém zemřelém strýci. Oni tři loupežníci byli vysláni právě Albrechtem.

Posel však šťastně dorazil a Martin vytáhnul se svými zbrojnoši podpořit krále. Po cestě se setkává s Albrechtem z Krvenos i se svým dávným přítelem Vladimírem z Otradovic (Vilém Udatný) a všichni tři se svými družinami přijíždí na hrad Vladimírovy sestry Marie (Zdenka Žádníková), do jejíž péče chce po dobu tažení Vladimír svěřit svoji půvabnou dceru Janu (Tereza Voříšková).

Po krátkém odpočinku všichni pokračují v cestě. Albrecht chce využít toho, že se Martin opozdil a zákeřně jej zavraždit. Než k tomu může dojít, Martinovu koni se na mostě propadne jedno kopyto, kůň se splaší a Martin spadne do řeky. Albrecht se tak zbaví Martina bez práce a s čistýma rukama. Když však vidí, že se vrací Vladimír, znepokojený Martinovou nepřítomností, přiběhne Martinovi na pomoc a vytáhne jej z vody. Tím si získá Martinovu důvěru a přízeň, která nebyla díky vyprávění Albrechtova strýce příliš velká. (-k-)

2/7 Zrada

Skrze Albrechtovu zradu Martin v bitvě se Saracény upadne do zajetí. Jeho přítel Vladimír je zabit. Zraněného Martina v kobce ošetří saracénský lékař, který odmítl bojovat, a tak jej Saracéni uvěznili také. Zbytek Martinovy družiny se dá znovu dohromady, Saracény porazí a Martina osvobodí. Albrecht mezitím dojel ke králi zvěstovat, že z bitvy vyvázl jen zázrakem.

Děti na Martinově tvrzi cvičí zbylou posádku, protože v lese našli čerstvé stopy po loupežnících. Ti se skutečně pokusí lstí proniknout do tvrze a za pomoci Albrechtových mužů ji dobít. Soucitná Tereza je pustí dovnitř v domnění, že jde o žebráky. Dětem se zbrojnoši se však, i díky Vítkově slznému plynu, podaří tvrz ubránit.

Martinovu družinu na cestě domů přepadla nemoc a musela se na několik dní zastavit a podrobit léčení saracénského doktora, který cestuje s nimi. Posla vyslaného na tvrz zajmou loupežníci, stejně jako posla vyslaného z tvrze naproti Martinovi.

Albrecht se rozhodne získat Martinovu tvrz lstí. Namluví dětem, že jejich otec míří k jeho hradu, aby se tam zotavil ze zranění a nabídne jim, aby tam na něj počkali. Využije i Petrovy ješitnosti a pozve jej k účasti na rytířském turnaji. V prvním zápase s větším a zkušenějším protivník Petr zvítězí (nezaujatému pozorovateli je jasné, že jeho vítězství bylo nahrané). Do Terezy se zase na první pohled zamiluje Albrechtův panoš.

Večer si děti na Albrechtově hradě všimnou jednoho z loupežníků a běží to ohlásit Albrechtovi. Ten se tváří jakoby se nic nedělo, což děti znejistí a chtějí odjet domů. Albrecht hraje na Petrovu domýšlivost získanou prvním vítězstvím v turnaji a málem se mu to podaří. Jenže pak se dopustí chyby, když dětem řekne, že jejich otec zraněním podlehl. V tom okamžiku se v Petrovi probudí zodpovědnost a rozhodne se hned ráno odjet na svou tvrz. Zatím ale netuší, že jejich tvrz dobili loupežníci. Albrechtovi zbrojnoši, které tam zanechal na ochranu jim v tom nenápadně pomohli. (-k-)

3/7 Na útěku

Pod záminkou ochrany jejich bezpečí odmítá Albrecht pustit Martinovy děti na jejich tvrz. S pomocí Albrechtova pážete Adama se jim však podaří v noci utéct. Dostanou se až ke své tvrzi, tam na ně však čekají Albrechtovi zbrojnoši a odvážejí je zpátky na Albrechtův hrad. Z příkazu Albrechta mají družinu přepadnout loupežníci a zabít nejstaršího syna Petra. Albrecht by se totiž vyhlásil za poručníka dětí a hodlá spravovat Martinovo panství. Petr je u trnem v oku, protože se snaží své mladší sourozence ochraňovat a také už brzy bude dospělý a mohl by převzít panství po svém otci.

Dětem se po cestě na Albrechtův hrad podaří utéct loupežníkům i Albrechtovým zbrojnošům a setkají se s vracejícím se otcem. Spolu s ním cestují i Vladimírovi zbrojnoši, dcera Jana a několik Saracénů v čele s doktorem Ahmedem. Martin nechce věřit, že by Albrecht byl schopen takové podlosti, zvlášť když mu v prvním díle zachránil život. Přesto se snaží události pečlivě prošetřit a teprve poté si udělat vlastní závěr. Albrecht se snaží vyžehlit problematickou situaci osobní návštěvou u Martina na tvrzi.

Při večeři Martin představí svým dětem Janu, půvabnou, skoro již dospělou dívku. Chlapci na ní mohou oči nechat a předhánějí se, kdo jí nabídne lepší místo u stolu. Jejich sestra Tereza jen nechápavě nad jejich počínáním vrtí hlavou. (-k-)

4/7 Láska na tvrzi

Když Albrecht zjistil, že děti dojeli i s Martinem bez úhony na svou tvrz, nezbylo mu nic jiného, než se osobně vydat žehlit své zákeřné počínání. Podařilo se mu Martina přesvědčit, alespoň naoko, že jednal jen s nejlepšími úmysly. I nadále však spřádá plány na získání Martinova panství. O to větší je jeho chtivost, když se dozvěděl, že Martin si přivezl z cizích zemí velké bohatství.

Martinovo přivezené bohatství ale nespočívá v penězích či zlatě, ale především ve vědomostech. Z Východu přivezl množství knih, které pomohou léčit nemoci a ulehčit život. I Vítka některé knihy o alchymii zaujaly a to mu ještě Ahmed daroval truhlu plnou chemických přípravků. Martin samozřejmě přivezl i hmotné statky, pro muže zbraně, pro Janu a dceru Terezu brokátové šaty. Ahmed se svými lidmi vybudoval na Martinově tvrzi lázeň, u nich běžnou, u nás však v té době ještě neznámou. Taky nikdo z dětí neprojevil ochotu se v horké lázni vykoupat. Jen Jana našla odvahu svléknout se do dlouhé spodničku a v malém bazénku si zaplavat. Následovala ji jen nejmladší Martinova dcera Kateřina, která si Janu oblíbila od prvního okamžiku.

Chlapci se do Jany zamilovali, mohou se přetrhnout, kdo jí lépe poslouží a na svoji sestru Terezu jaksi pozapomínají, což se jí dotýká. Když se dozvědí, že Jana bude mít za týden narozeniny a udělaly by jí radost oblázky z řeky, předhánějí se, kdo nasbírá kamenů více a vytvoří z nich zajímavější dílo.

Martin mezitím vyrazil s Janou na hrad její tety Marie. Ta stanovila správce Janina majetku, který se o její panství bude starat, doku Jana nedosáhne plnoletosti. Avšak nejen kvůli Janě se Martin vypravil na dalekou cestu. Klíčící lásku mezi ním a Marií nemohla Jana přehlédnout, i když přijeli jen na krátko a Martin s Marií neměli čas si déle popovídat v soukromí.

Po návratu na Martinovu tvrz obdarovali chlapci Janu svými dary. Ze všech měla upřímnou radost, ale nejvíce asi zabodoval Petr, který jí v truhle posázené kameny daroval kytici rudých růží. Ani Janě, zdá se, není Martinův nejstarší syn lhostejný.

Lidé z celého okolí svážejí k Martinovi plné vozy zakryté plachtami. Albrecht nařídí loupežníkům, aby zjistili, co ve vozech je. Loupežníci proto přepadnou jeden vůz a zjistí, že je plný kamení. Takové zjištění by asi Albrechta neuspokojilo, a tak přepadnou další vůz. V něm jsou ale Martinovi zbrojnoši a jednoho z loupežníků zajmou. Tomu nejhlavnějšímu se však podaří utéct, protože Jana spadne s koně a Petr se k ní, jat obavami, vrátí.

Na Albrechtova hradu se cestou ke králi zastaví biskup. Albrecht toho využije a při zpovědi šikovně naznačí, že na Martinově tvrzi se dějí podivné věci. Přivezl si z dalekých zemí Saracény a proslýchá se, že provozuje černou magii. Biskupovi se tomu sice nechce věřit, nicméně bude muset věc prošetřit, a to může pro Martina znamenat spoustu nepříjemností. (-k-)

5/7 V pasti

Loupežnický kápo přinesl Albrechtovi kámen z přepadeného vozu. Není to obyčejný kámen, ale železná ruda. To Albrechta potěšilo, ovšem zpráva o zatčení dvou kumpánů ho rozzuřila. Přikázal je buď vysvobodit, nebo umlčet, aby Martinovi nemohli nic prozradit. Pokud o osvobození se málem zdařil, jenže nešikovný loupežník zabouchl dveře od šatlavy, a tak zůstali uvěznění všichni tři.

Na Martinovu tvrz doradil královský posel se zprávou, že se Martin má dostavit na dvůr a vysvětlit udání. Martin se musí vydat na cestu a bere s sebou i saracénského lékaře Ahmeda a zajaté loupežníky. Děti posílá na Mariin hrad, kde budou v jeho nepřítomnosti v bezpečí. Na to Albrecht čekal, musí Martinovi zabránit dorazit ke králi. Pozval jej tedy na svůj hrad, aby si tam po cestě odpočinul. Martinovi nezbylo nic jiného než pozvání přijmout, aby souseda neurazil. Při večeři nechal Albrecht Martinovi a jeho družině nalít víno s uspávacím prostředkem a zavřel je všechny do hladomorny k loupežníkům, které mu tam přislíbil ohlídat. Tak se Martin od jednoho z loupežníků dozvěděl, že za všemi intrikami stojí Albrecht.

Za dětmi jedoucími k Marii poslal Albrecht své zbrojnoše, aby je zabili. Veliteli zbrojnošů se sice rozkaz moc nezamlouval, přece jen to jsou ještě děti, nezbylo mu však, než poslechnout. Albrechtovi zbrojnoši dohnali výpravu dětí a pobili jejich doprovod. Dětem se podařilo utéct, skončili však zahnáni před velkou, prudkou řekou. Díky Janině nápadu se jim ale podařilo Albrechtovi zbrojnoše oklamat. Naházeli do proudu své šaty a věci, aby to vypadalo, že utonuli, schovali se však nahoře proti proudu. Velitel zbrojnošů tak mohl podat svému pánu zprávu, že děti jsou mrtvé. (-k-)

6/7 Strašidla na hradbách

Po zprávě o utopení dětí odjel Albrecht se svými zbrojnoši na Martinovu tvrz hledat poklad. Martin se zatím snažil dostat z hladomorně, ale marně. Pomohl mu až Adam, který z lásky k Tereze přinesl vězňům jídlo a spustil jim do hladomorny provaz. Loupežníci přislíbili Martinovi svědectví, a tak je Martin vzal se šatlavy s sebou. Přidal se k nim i nim žalářník, Adamův strýc. Teď už jen zbývá nepozorovaně se dostat pryč z hradu. Jelikož je Albrecht pryč, nemuselo by to být tak těžké, stráže budou laxnější.

Dětem se podařilo zmást pronásledovatele a dostat se zpátky ke své tvrzi. Tereza se po cestě spřátelila s Janou a poradila Petrovi, že ženy mají rády muže,. kteří dokáží nejen bojovat, ale postarat se o ně v jakékoliv situaci. Petr se tedy, sice poněkud nešikovně a draze postaral o jídlo. Od kočovníků koupil předražený pecen chleba, netuše, že kousek dál je vesnice, ve které by mnohem levněji dostal najíst královsky.

Když zjistili, že tvrz je obsazená Albrechtovými zbrojnoši, vymysleli plán. Nejmenší Kačenka se úzkou chodbou protáhla zvenčí do kuchyně a hodila ostatním provaz. Neobešlo se to bez řádné dávky napětí, ale všechno dobře dopadlo. A děti se rozhodli, že to Albrechtovi a jeho zbrojnošům pořádně zavaří. Připravili pro ně tak strašidelnou noc, že ráno sám Albrecht zavelel k odjezdu, i když kýžený poklad nenašli. Na tvrzi zůstalo jen pár mužů a děti jsou odhodláni poradit si i s nimi. Nebude to ostatně velký problém, po probdělé noci mají Albrechtovi zbrojnoši nahnáno a jejich velitel měl co dělat, aby alespoň oněch požadovaných sedm na tvrzi zůstalo. Albrecht se rozhodl, že se Martina zbaví, aby mu jeho panství konečně připadlo. (-k-)

7/7 V sevření hada

Po Albrechtově odjezdu se dětem podařilo vyhnat z tvrze i zbylé Albrechtovy zbrojnoše. Ani pak ale neusnuly na vavřínech a začaly se připravovat na případný Albrechtův útok. Díky Vítkovým vynálezeckým schopnostem připravily kuše vystřelující mračna šípů a na hradby děti nainstalovaly shazovače.

Albrechtův návrat překazil Martinův útěk. Nezbylo jim nic jiného, než se z vozu, který nebyl puštěn ven, vrátit zpátky do hradu. Útěk jim umožnila až noc a před ní Albrechtův odjezd, který ze slov vyděšeného velitele zbrojnošů pochopil, že Martinovu tvrz získaly jeho děti, jež už považoval za utopené.

Albrecht se rozhodl Martinovu tvrz dobít stůj co stůj. Martin s přáteli se vydali za ním na pomoc dětem. První útok se dětem podařilo odrazit pomocí připravených kuší a to byla také příležitost pro Martina a ostatní uprchlíky, aby vklouzli do tvrze. Při druhém náporu tak už dětem pomáhal nejen Martin a jeho věrní, ale i loupežníci, které vzal Martin na milost.

I druhý útok se podařilo odrazit, a tak Albrecht sáhl po nejtěžším kalibru, vrhačích, kterými se mu podařilo rozbít pevně zaklíněnou bránu. Martin byl odhodlaný bránit svou tvrz a životy dětí do posledního dechu. Proti několikanásobné přesile však neměl šanci. V posledním okamžiku jej zachránil sám král, totiž, sama královna. Tu se vypravili požádat o pomoc Martinovi poddaní v čele s Hynkem, když je Albrechtovi zbrojnoši vyhnali z tvrze.

Královna nechá zatknout Albrechta a Martinova nejstaršího syna Petra pasuje na rytíře. Martin si vezme Marii a všichni se můžou radovat a hodovat až do rána (-k-)
Aktualizováno: 7.2.2010