Katarina Kolajová


7 dní hříchů 2012 (Marie)
Divoká srdce 1990 (Dorotka) v povídce Divoký páv
Králův kalich 1974 (Johanna)