Anne Hechce ve filmu Vrtěti psem (režie Barry Levinson)