Foto z filmu Oldřich a Božena (1984, režie Otakar Vávra)