Karolína Slunéčková v detektivce Zlaté rybky (1977, režie Otakar Fuka)