Signum laudis

Příběh odvahy a zbabělosti odehrávající se během několika dnů 1. světové války
1980, Česko, délka: 84 min
Vlado Müller(44)(kaprál Adalbert Hoferik)
Josef Bláha(56)(hejtman König)
Ilja Prachař(56)(generál Berger)
Radovan Lukavský(60)(generál Gross)
Jiří Kodet(42)(lautenant Kostolány)
Pavel Zedníček(30)(feldvebl Wimmer)válečný dopisovatel
Jana Břežková(36)Lots-(Hedwiga)v milostné scéně s kaprálem je na chvíli nahoře bez ležíc na seně
Anna Wetlinská(27)(hraběnka)
Vítězslav Jandák(32)(Müller)
Jiří Krampol(41)(Konopásek)
Jiří Zahajský(41)(Lorisch)
Miroslav Zounar(48)(von Pallawski)
Ladislav Frej(38)(Ziegler)
Jan Skopeček(54)(Reischl)
Oldřich Velen(58)(Resnitzek)
Zdeněk Dušek(37)(Kostka)
Jan Pohan(50)(Steiner)
Ivan Palúch(40)(Pirkenbaum)
Jiří Kodeš(26)(Richter)
Jan Kotva(37)(kočí)
Viktor Maurer(48)(malý mužík)
Signum laudis

Kaprála Adalberta Hofeirka (Vlado Müller) přijede na frontu za odvahu prokázanou v boji vyznbamenat vysokým oceněním Signum Laudis sám velitel císařského štábu generál Berger (Ilja Prachař). Rusové ale oblíkčí slabé rakouské vojsko na dobyté kótě a generálovi s jeho družinou nezbývá nic jiného, než se odevzat do rukou kaprála, který jediný, je může vyvést do bezpečí.

První pokus o nenápadný průnik lesem se nezdařil a skupina noblesních důstojníků s pohodlným a vychytralým hejtmanem Königem musí přenocovat v opuštěném stavení, ještě vzdálenějším od vlastních řad než předešlého dne. Právě hejtman König, v civilu právník, navrhne postavit kaprála Hoferika před polní soud a odsoudit k trestu smrti, protože tuší, že kaprál by s kapitulací do ruského zajetí nikdy nesouhlasil. A to kaprálovi, který byl v civilu koňským handlířem, ještě před několika dny nabízel společný podnik. Ani generál, kterému byl kaprál velmi sympatický, se jej nezastane a aktivně se účastní polního soudu.

Kaprál je zastřelen, zbylý vojenský doprovod je poslán na pospas ruským kulometům a šrapnelům a páni důstojníci odcházejí s bílou vlajkou směrem k ruským liniím. (-k-)

Režie: Martin Hollý ml.
Produkce: Vladimír Tišnovský
Scénář: Vladimír Kalina, Jiří Křižan
Hudba: Zdeněk Liška
Kamera: František Uldrich

Aktualizováno: 24.4.2018