Signum laudis

Příběh odvahy a zbabělosti odehrávající se během několika dnů 1. světové války
1980, Česko, Délka: 84 min

Vlado Müller (44) (Kaprál Adalbert Hoferik)
Josef Bláha (56) (Hejtman König)
Ilja Prachař (56) (Generál Berger)
Radovan Lukavský (60) (Generál Gross)
Jiří Kodet (42) (Lautenant Kostolány)
Pavel Zedníček (30) (Feldvebl Wimmer) válečný dopisovatel
Jana Břežková (36) Lots- (Hedwiga) v milostné scéně s kaprálem je na chvíli nahoře bez ležíc na seně
Anna Wetlinská (27) (Hraběnka)
Vítězslav Jandák (32) (Müller)
Jiří Krampol (41) (Konopásek)
Rudolf III. Hrušínský (33) (Kočí)
Jiří Zahajský (41) (Lorisch)
Miroslav Zounar (48) (von Pallawski)
Ladislav Frej (38) (Ziegler)
Jan Skopeček (54) (Reischl)
Oldřich Velen (58) (Reznitzek)
Jan Pohan (50) (Steiner)
Ivan Palúch (40) (Pirkenbaum)

Signum laudis Kaprála Adalberta Hofeirka (Vlado Müller) přijede na frontu za odvahu prokázanou v boji vyznbamenat vysokým oceněním Signum laudis sám velitel císařského štábu generál Berger (Ilja Prachař). Rusové ale oblíkčí slabé rakouské vojsko na dobyté kótě a generálovi s jeho družinou nezbývá nic jiného, než se odevzat do rukou kaprála, který jediný, je může vyvést do bezpečí.

První pokus o nenápadný průnik lesem se nezdařil a skupina noblesních důstojníků s pohodlným a vychytralým hejtmanem Königem musí přenocovat v opuštěném stavení, ještě vzdálenějším od vlastních řad než předešlého dne. Právě hejtman König, v civilu právník, navrhne postavit kaprála Hoferika před polní soud a odsoudit k trestu smrti, protože tuší, že kaprál by s kapitalucí do ruského zajetí nikdy nesouhlasil. A to kaprálovi, který byl v civilu koňským handlířem, ještě před několika dny nabízel společný podnik. Ani generál, kterému byl kaprál velmi sympatický, se jej nezastane a aktivně se účastní polního soudu.

Kaprál je zastřelen, zbylý vojenský doprovod je poslán na pospas ruským kulometům a šrapnelům a páni důstojníci odcházejí s bílou vlajkou směrem k ruským liniím. (-k-)

Režie: Martin Hollý
Scénář: Vladimír Kalina, Jiří křižan
Hudba: Zdeněk Liška
Kamera: František Uldrich
Země: Československo
Rok výroby: 1980

Hrají:
Vlado Müller (Hoferik)
Josef Bláha (König)
Ilja Prachař (Berger)
Radovan Lukavský (Gross)
Jiří Kodet (Kostolány)
Oldřich Velen (Reznitzek)
Ladislav Frej (Ziegler)
Pavel Zedníček (Wimmer)
Miroslav Zounar (von Pallawski)
Jan Skopeček (Reischl)
Jiří Zahajský (Lorisch)
Jana Břežková (Hedwiga)
Vítězslav Jandák (Müller)
Jan Pohan (Steiner)
Jiří Krampol (Konopásek)
Ivan Palúch (Pirkenbaum)
Jiří Kodeš
Zdeněk Dušek
Jan Kotva
Milan Klacek
Rudolf III. Hrušínský


Aktualizováno: 24.4.2006