Signum laudis

Příběh odvahy a zbabělosti odehrávající se během několika dnů 1. světové války
1980 Česko délka: 84 min
Vlado Müller44(kaprál Adalbert Hoferik)
Josef Bláha56(hejtman König)
Ilja Prachař56(generál Berger)
Radovan Lukavský60(generál Gross)
Jiří Kodet42(lautenant Kostolány)
Pavel Zedníček30(feldvebl Wimmer)válečný dopisovatel
Jana Břežková36Lots-(Hedwiga)v milostné scéně s kaprálem je na chvíli nahoře bez ležíc na seně
Anna Wetlinská27(hraběnka)
Jiří Krampol41(Konopásek)
Jiří Zahajský41(Lorisch)
Miroslav Zounar48(von Pallawski)
Ladislav Frej38(Ziegler)
Jan Skopeček54(Reischl)
Oldřich Velen58(Resnitzek)
Zdeněk Dušek37(Kostka)
Jan Pohan50(Steiner)
Ivan Palúch40(Pirkenbaum)
Jiří Kodeš26(Richter)
Jan Kotva37(kočí)
Viktor Maurer48(malý mužík)
Signum laudis

Kaprála Adalberta Hofeirka (Vlado Müller) přijede na frontu za odvahu prokázanou v boji vyznbamenat vysokým oceněním Signum Laudis sám velitel císařského štábu generál Berger (Ilja Prachař). Rusové ale oblíkčí slabé rakouské vojsko na dobyté kótě a generálovi s jeho družinou nezbývá nic jiného, než se odevzat do rukou kaprála, který jediný, je může vyvést do bezpečí.

První pokus o nenápadný průnik lesem se nezdařil a skupina noblesních důstojníků s pohodlným a vychytralým hejtmanem Königem musí přenocovat v opuštěném stavení, ještě vzdálenějším od vlastních řad než předešlého dne. Právě hejtman König, v civilu právník, navrhne postavit kaprála Hoferika před polní soud a odsoudit k trestu smrti, protože tuší, že kaprál by s kapitulací do ruského zajetí nikdy nesouhlasil. A to kaprálovi, který byl v civilu koňským handlířem, ještě před několika dny nabízel společný podnik. Ani generál, kterému byl kaprál velmi sympatický, se jej nezastane a aktivně se účastní polního soudu.

Kaprál je zastřelen, zbylý vojenský doprovod je poslán na pospas ruským kulometům a šrapnelům a páni důstojníci odcházejí s bílou vlajkou směrem k ruským liniím. (-k-)

Režie: Martin Hollý ml.
Produkce: Vladimír Tišnovský
Scénář: Vladimír Kalina, Jiří Křižan
Hudba: Zdeněk Liška
Kamera: František Uldrich

Aktualizováno: 24.4.2018