Rašín

Dvoudílný historický film sledující konec Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa, o nějž se zasloužili také Alois Rašín a Karel Kramář.
2018 Česko
Ondřej Vetchý56(Alois Rašín)
Zuzana Stivínová44(Karla Rašínová)
Miroslav Donutil67(Karel Kramář)
Lenka Vlasáková46(Naděžda Kramářová)
Tomáš Töpfer67(Markus Preminger)
Viktor Preiss71(Josef Scheiner)
Petr Štěpán44(Přemysl Šámal)
Vítězslav Jandák70(František Fiedler)
Ondřej Malý52(Zdeněk Tobolka)
Jan Novotný64(František Udržal)
Jaroslav Plesl43(Edvard Beneš)
Jan Plouhar36(František Sís)
Adrian Jastraban49(Eduard Koerner)
Martin Finger47(Mořic Hurban)
Ondřej Kavan40(Bohumír Šmeral)
Milan Kňažko72(biskup Doubrava)
Robert Nebřenský54(velitel věznice)
Tomáš Dastlík42(Kalhous)
Pavel Batěk43(mluvčí podnikatelů)
Jakub Zindulka52(poslanec)
Martin Mejzlík56(důstojník eskorty)
Miroslav Saic74(úředník)
Jan Vondráček51(Papritz)
Jiří Čapka69(kurát ve věznici)
Ivo Kubečka73(majitel truhlárny)
Režie: Jiří Svoboda
Produkce: Markéta Hájková, Přemysl Pražský, Jan Maxa
Scénář: Jiří Svoboda
Námět: Jiří Svoboda
Kamera: Marek Janda
Hudba: Jiří Chlumecký

Hrají:
Ondřej Vetchý (Alois Rašín)
Zuzana Stivínová (Karla Rašínová)
Miroslav Donutil (Karel Kramář)
Lenka Vlasáková (Naděžda Kramářová)
Tomáš Töpfer (Markus Preminger)
Viktor Preiss (Josef Scheiner)
Petr Štěpán (Přemysl Šámal)
Vítězslav Jandák (František Fiedler)
Ondřej Malý (Zdeněk Tobolka)
Jan Novotný (František Udržal)
Jiří Oberfalzer (Antonín Švehla)
Jaroslav Plesl (Edvard Beneš)
Jan Plouhar (František Sís)
Adrian Jastraban (Eduard Koerner)
Michal Bumbálek (František Soukup)
Martin Finger (Mořic Hurban)
Ondřej Novák (Vincenc Červinka)
Martin Siničák (František Havel)
Ondřej Kavan (Bohumír Šmeral)
Milan Kňažko (biskup Doubrava)
Jiří Čapka (kurát ve věznici)
Robert Nebřenský (velitel věznice)
Klára Trojanová (Šámalová)
Františka Brzobohatá (Růženka)
Daniel Žižka (Ladislav Rašín)
Victoria Drážná (Liduška Rašínová)
Ondřej Bystroň (Mirek Rašín)
Eliška Nejedlá (Anna)
Tomáš Dastlík (Kalhous)
Pavel Batěk (mluvčí podnikatelů)
Kajetán Písařovic (poslanec)
Jakub Zindulka (poslanec)
Ondřej Biravský (poslanec)
Jakub Svoboda (Kotek)
Adrian Gabaj (kamelot)
Fabián Povýšil (kamelot)
Ladislav Balous (policista)
Tomáš Petrák (kamelot)
Matěj Beneš (syn hospodáře)
Radim Madeja (strážník)
Jáchym Kučera (tiskař)
Jiří Král (posádkový důstojník)
Ivo Kubečka (majitel truhlárny)
Martin Mejzlík (důstojník eskorty)
Josef Horák (dozorce ve Vídni)
Jiří Šafránek (dozorce ve sprše)
Jiří Bartoň (Papritz)
Viktor Byčok (Sajka)
Radek Mezuláník (vojenský velitel)
Vojtěch Vlasák (četník)
Pavel Bárta (Staněk)
Ivan Kočí (Kalina)
Marek Janoušek (bulharský student)
Ivan Dvořák (velitel Möllensdorfu)
Milan Enčev (četník)
Mariana Franclová (holčička)
Miloslav Frýdl (kluk)
Robert Galyas (klavírista)
Matěj Havelka (kamelot)
Dušan Hejbal (duchovní)
Jiří Hradilík (knihvazač)
Filip Kubíček (malý kluk)
Petr Macháček (důstojník u Rašína)
Antonín Polák (uplakaný kluk)
Miroslav Saic (úředník)
Felix Šrámek (uplakaný kluk)
Karla Štaubertová (domovnice)
Jiří Valeš (důstojník)
Jarmila Vlčková (matka Růženky)
Jan Vondráček (Papritz)
Petr Zimanyi (houslista)
Aktualizováno: 13.10.2018