Návštěvníci (seriál)

Rodinný sci-fi seriál o návštěvnících z budoucnosti, kteří u nás hledají vzorce pro záchranu Země před hrozící katastrofou.
1983 Švýcarsko – Německo – Francie – Česko
Dagmar Havlová30(Alice Bernauová)matka Adama Bernaua, budoucího génia
Dagmar Patrasová27Lots(Emilia Fernandez/Káťa Jandová)tlumočnice delfínů, v prvním díle má bílé plavky, které prosvítají, ve druhém díle se převléká (je zabrána zezadu/zboku), ve čtrvtém díle se koupe nahá v řece a při vylezání z vody je zabrána hezky zepředu
Josef Bláha59(Richard Filip/ Jan Richard)
Josef Dvořák41(Leo Kane / Emil Karas)
Jiří Datel Novotný39(Dr.Jacques Michell / Michael Noll)
Jana Břežková39(servírka v hotelu)
Jitka Molavcová33(Eva)servírka, uklizečka a manželka vedoucího hotelu
Helena Růžičková47(poškozená)ve 14. díle je odnese na lehátku proud vody z rybníka, který Adam vypustil
Vlastimil Brodský62(Děda Drchlík)Adam na něj ve svých pamětech vzpomíná jako na velkého učitele
Klára Trojanová-Pollertová11(Aly)Adamova spolužakčka a dětská láska
Vladimír Menšík53(Příslušník VB)zřejmě velitel místní stanice VB
Jiří Lábus33(Příslušník VB)
Jan Hartl30(Petr)Kamenický novinář, zamiluje se do Káti
Taťána ČechovskáLots-v 1. díle se sprchuje v modrém světle
Dana Bartůňková25(lékařka Olga)
Eugen Jegorov45(otec Bernau)
Jan Čenský22vystupuje v 1. díle
Jiří Krampol44(Karlík)
Píše se rok 2484 a počítač CML (CENTRÁLNÍ MOZEK LIDSTVA) signalizuje přelet neznámého tělesa, které může mít pro Zemi katastrofální následky. Narychlo svolaná Světová rada zvažuje, jak zabránit hrozícímu zániku civilizace 25. století. Jisté řešení nabídne akademik Richard, který je specialistou na historii lidstva. Připomene postavu velkého učence 20. století Adama Bernaua, který už jako malý chlapec objevil princip, umožňující přesun kontinentů a zaznamenal jej do svých školních sešitů. Jejich nález by bezpochyby zachránil život na ohrožené planetě Zemi. Vědecká expedice - dva muži a dívka - vedená akademikem Richardem, se vydává do našeho století, aby tu našla sešity malého Adama Bernaua.

Taková je výchozí situace patnáctidílného seriálu "Návštěvníci" autorů Oty Hofmana a Jindřicha Poláka, kteří s humornou nadsázkou konfrontují náš nedokonalý svět s dokonalostí světa budoucnosti. Tohle srovnání pro nás ale nedopadá tak špatně.
Autoři seriálu vidí totiž pokračování lidské existence nikoli v odosobněné a přetechnizované budoucnosti, ale v obyčejném lidském citu, toleranci, zvídavosti a zdravém selském rozumu, který odjakživa posunoval dějiny lidstva tím správným směrem.

Do hlavních rolí seriálu obsadil režisér Jindřich Polák J. Bláhu, J. Dvořáka, J. D. Novotného, D. Patrasovou jako členy vědecké expedice z budoucnosti, malého Adama Bernaua v době, kdy netušil, jak významně se v dospělosti proslaví, hraje V. Král. Jeho rodiče pak D. Veškrnová a E. Jegorov. Jako Velkého učitele uvidíte V. Brodského. Kameramanem seriálu byl J. Macháně.

Návštěvníci 2 - Výprava do minula

V Muzeu historie probíhají přípravy expedice, hlavní pozornost je věnována nácviku nejdůležitější akce - záchraně sešitu Adama Bernaua. Vedle toho probíhá praktická výuka, kdy se pomocí filmů a dalších pomůcek seznamují účastníci výpravy se životem ve dvacátém století, konkrétně i v malém městečku Kamenice. Přípravě expedice je věnována publicita a mimořádná péče. Nadšený akademik Richard, který se nemůže dočkat, až se sejde s malým Adamem Bernauem, jehož vědecké dílo zná zpaměti, nepostřehne, že ostatní členové výpravy by nejraději od účasti na výletu do století válek a podezřelých potravin, upustili. Nakonec přece jen zůstanou akademikovi věrni. Příprava ke startu do minula je ukončena.

Návštěvníci 3 - Návštěvníci přicházejí

Přesun výpravy do minulosti se zdařil až na to, že s vozem uvízla na strmé skále. Kdo by v budoucnosti mohl tušit, že plánovaná silnice nebyla dosud vybudovaná. Návštěvníkům se ale přece jen podaří najít schůdnou komunikaci a směřují do Kamenice. Tou dobou tam pohoršený otec Bernau zabavil svému synovi sešit s podivnými výpočty a neslušnými obrázky a zavřel jej do zásuvky stolu ve sklepě, kde právě podomácku vyrábí slivovici. Narozeninový dort se zapálenými svíčkami, který nese na usmířenou Adam otci do sklepa ochutnat, způsobí výbuch. K hořícímu domku Bernaů přijíždí expedice z budoucnosti.

Návštěvníci 4 - Akce: Sešit 1

Návštěvníci v požárnických uniformách pomáhají hasit dům Bernauových a při tom bedlivě hledají Adamův důležitý sešit. Tam, kde měl podle akademika Richarda být, není, neboť, jak víme, sešit skončil v zásuvce ve sklepě. Díky ironii osudu jej právě tam akademik Richard jako bezcenný cár papíru hodí do plamenů.

Při hašení domu se návštěvníkům ztratila laserová pilka. Má ji děda Drchlík, ale Karasovi a akademikovi se jí nepodaří získat zpět. Zato musí ochutnat guláš a připít si s vyhořelými. Karasovi se to líbí, ale akademik trvá na návratu za ostatními členy expedice.

Návštěvníci 5 - Hlavně nenápadně

Návštěvníci se podle plánu ubytují v místním hotelu jako geometři, kteří přijeli vyměřovat dálnici. Jejich sousedy tu jsou vyhořelí Bernauovi a představa, že má nablízku Adama, autora geniálních výpočtů, které zachrání ohroženou civilizaci budoucnosti, naplňuje akademika Richarda jistotou, že jeho vědecká expedice urychleně splní své poslání. Ale skutečnost je jiná. Adamův sešit s důležitými výpočty o přesunu kontinentů není k nalezení a přítomnost Návštěvníků budí v Kamenici nežádoucí pozornost.

Návštěvníci 6 - Tajemství velkého učitele

Návštěvníky pronásleduje smůla. Laserová pilka, která rozřízne maringotku kolotočáře Edy, poničený trojúhelník, který jim zkomplikuje spojení s budoucností, nulový pokrok v pátrání po Adamově sešitu akademika Richarda pochopitelně zneklidňuje. Teprve mikrofon, zabudovaný do školní brašny malého Bernaua , přinese novou naději. Rozhovor Adama a dědy Drchlíka na břehu rybníka o záhadách fyzikálních zákonů, který Návštěvníci vyslechnou, naplní akademika jistotou, že Velký učitel, zmiňovaný v "Pamětech" významného vědce přelomu druhého tisíciletí Adama Bernau, je nalezen.

Návštěvníci 7 - Půlnoční šance

Peníze, které dostal malý Adam od akademika, z něj udělají krále místní pouti. S dívenkou Ali prožije nádherný večer, zatím co členové vědecké expedice si zábavy moc neužijí. Odveleni akademikem Richardem odjíždějí navázat spojení s budoucností a podat zprávu o stavu výzkumu. V době, kdy plní svůj úkol, dojde na náměstí v Kamenici k nepochopitelnému jevu. O půlnoci se roztočí kolotoče a všechna světla se rozzáří. Za viníka téhle nevysvětlitelné události je označen děda Drchlík, ale jeho výslech k ničemu nevede. Zpráva o tom, že byl objeven Velký učitel na Světovou radu budoucnosti zapůsobí. Její důvěra v expedici akademika Richarda je jednoznačná. Akademik se s novou vervou soustřeďuje na sledování malého Adama. S Káťou jej provázejí na školní výlet.

Návštěvníci 8 - Génius v hladomorně

Zatímco akademik s Adamem uvízl v hladomorně hradu Krucenburgu a už se zdálo, že od něj získá důležité výpočty, malý Bernau začal trhat listy ze sešitu a dělat si z nich vlaštovky. Karasovi se konečně podaří získat televizní kameru Oko 2, které jeho vinou uvízlo v botě hoteliéra. Zabudovat je v hotelovém pokoje Bernaů, jak nařídil akademik, už ale nedokáže. Pan Bernau ten nenápadný "napínáček" použije k upevnění pokojové antény. Návštěvníci, vědomi si toho, že budí neustále nežádoucí pozornost, se rozhodnou jít na místní tancovačku. Jen doktor Noll odmítne. Zalehne do postele, zapne si solarizátor a pročítá si soudobou lékařskou knihu. Tiše se raduje, že nepodlehl pokušení vystavit své zdraví nebezpečné potravě tohoto století.

Návštěvníci 9 - Sólo pro návštěvníky

Návštěvníci na venkovské tancovačce žasnou nad spoustou jídla a alkoholu, který se tu vypije, nechápou princip tomboly, ale zaujme je jídelní lístek, popsaný Adamovými výpočty. Snaží se jej zdokumentovat. Pokojská Heli nese svému oblíbenému doktorovi na pokoj čaj a když ho najde zahaleného v modrém dýmu, volá pohotovost. Mladá lékařka zjistí neskutečně vysokou teplotu a převáží doktora do místní nemocnice. Kolotočář Eda se vloupá do pokoje Návštěvníků a ukradne jim všechny peníze i kufřík likvidátor, kam je uloží. Na zábavě se Káťa zamiluje do dopisovatele místních novin Petra a Karas navazuje přátelství s dědou Drchlíkem. Jediný akademik Richard pracuje na zábavě do úmoru a sleduje malého Adama.

Návštěvníci 10 - Stav nouze

Na zábavu v Kamenici návštěvníci nikdy nezapomenou, i když každý z jiného důvodu. Káťa se zamilovala do Petra, Karas objevil kouzlo osobnosti dědy Drchlíka, doktor Noll má v nemocnici ideální podmínky ke studiu současné lékařské vědy a akademik Richard ze záznamu Oka 1 zjistil, že byli okradeni o všechny peníze. Marně se snaží svolat poradu svého týmu. Nadějně pro něj vypadá jen chvilka, kterou stráví s Adamem při debatě o přesunu kontinentů, ale ta končí ve chvíli, kdy se vracejí do hotelu Bernauovi. K půlnoci se nad městem strhne bouře a blesk zasáhne kolotočáře Edu, který rozebírá konstrukci kolotoče. Ze strachu před následky své krádeže chce rychle zmizet. Návštěvníkům se podařilo zlikvidovat fotografii "geometrů", která měla vyjít v novinách spolu s Petrovým článkem. Jinak je ale jejich perspektiva neradostná. Bez peněz, bez průkazných úspěchů v pátrání po Adamových důležitých výpočtech, pojídají amarouny.

Návštěvníci 11 - Stane se zítra

Zatímco doktor Noll tráví poklidné dny v nemocnici a pomocí solarizátoru tajně a úspěšně léčí svého spolupacienta kolotočáře Edu, ostatní členové vědecké expedice mají starostí nad hlavu. Při spojení s budoucností, kam vysílají žádost o peníze, vyvaří vodu v rybníce. "Známá firma", děda Drchlík, který s Adamem zachraňuje kapry z vyschlého dna, je obviněn, že rybník úmyslně vypustil. Návštěvníci sice pomocí reaktivních deštníků rybník vodou znovu naplní a děda je mimo podezření, ale nepříjemného pocitu, že se jim situace čím dál více vymyká z rukou, se už nezbaví. V nestřežené chvíli je Petr znovu vyfotografuje.

Návštěvníci 12 - Peníze z hvězd

Když Návštěvníci u rybníka přebírají zásilku peněz z budoucnosti netuší, že je sleduje děda Drchlík. Oslnivá záře, která akci provází, dědu oslní a ten se málem utopí. Návštěvníci jej dopraví do jeho chalupy a děda se nečekaně brzy vzpamatuje. Užasnou, když jim řekne, že peníze, které dostali, už dávno neplatí. V tu chvíli pokládá akademik Richard za nutné vysvětlit, že jsou z budoucnosti. Ale dědu Drchlíka to nijak neohromí. Mnohem víc jej zajímají noviny, do nichž byly peníze z "hvězd" zabaleny. Jsou v nich totiž zítřejší sportovní výsledky.

Návštěvníci 13 - Prozrazení

S pomocí dědy Drchlíka vyrovnají Návštěvníci hotelový účet a přijímají nabídku, aby bydleli v jeho chalupě. Káťa a Karas se z toho radují, ale akademik trvá na tom, že se musejí okamžitě vrátit do budoucnosti, i když je stresován z toho, že jeho vědecká výprava totálně zklamala. Nečekaně se objeví další Adamův sešit. Akademik mění rozhodnutí a nařizuje svému týmu, aby malého Bernaua nespustil z očí.

Návštěvníci 14 - Po nás potopa

Už je nad slunce jasnější, že akademikova vědecká výprava se o záchranu civilizace budoucnosti nezaslouží. Jako planá naděje se ukázal poslední Adamův sešit a návrat není proč odkládat. Loučení není snadné pro nikoho, nejtěžší je pro Káťu, která Petra už nikdy neuvidí. Ví také, jaký osud zanedlouho čeká dědu Drchlíka, ale ten to slyšet nechce. S klidem sobě vlastním zaplatí hmotnou škodu za katastrofu, na níž se podepsala zvídavost malého Adama. K výhře ve Sportce mu totiž pomohly noviny z budoucnosti.

Návštěvníci 15 - Návrat do budoucnosti

Jediným úspěchem Richardovy vědecké výpravy je vlastně Adamovo věnování, které udiveně naškrábal do knihy, o níž netuší, že jsou to jeho budoucí "Paměti", které jej tak proslaví. Ještě jedna akce čeká Návštěvníky . Složitě,ale přece jen, se jim podaří zabránit tomu, aby jejich fotografie vyšla. Havárie cisterny, k níž se přesně podle Kátiny předpovědi připletl děda Drchlík, je poslední událost, kterou Návštěvníci v minulosti zažijí. Návrat do budoucnosti, kterého se expedice přece jen obávala, má neuvěřitelné zakončení. Děda Drchlík, kterého vzali s sebou jako Velkého učitele a jisté alibi za nulové výsledky své výpravy, se ukáže jako úžasný nápad. Jen chvíli postál děda Drchlík u CML - Centrálního Mozku Lidstva - a budoucnost lidstva byla zachráněna.

O natáčení

Celkem se natáčelo 17 měsíců (červen 1981 - říjen 1982),
trikové scény 22 měsíců (červen 1981 - březen 1983).
223 natáčecích dnů, jen 5 dní špatné počasí překazilo natáčení.

Natáčelo se na těchto místech:
Pelhřimov - od 22.6.1981 8 týdnů Městské scény, hotel zvenku
Neveklov rybník "Bejšovec"
Brno - 24 dnů říjen 1981, 8.30-17.15 dům Bernauových, požár
Barrandov ,Praha - Zima 1981 budoucnost, pokojové scény
Počátky - 1981 interiéry hotelu
Göhren , D (dříve DDR) návrat Návštěvníků
Harderwijk, NL scény s delfíny
Brandýs nad Labem - červenec 1982 potopa - vypuštění rybníku
Vysoké Tatry - Chleba,Vrátná dolina, únor 1982 Centrum Sever

Od roku 1989 nesměla Česká televizer seriál vysílat, kvůli sporu o jméno jedné z titulních postav, akademiia Filipa. Vdova po skutečném akademiku prof. Filipovi vyhrála soudní spor s Českou televizí. Ta nakonec problém vyřešila tak, že akademika přejmenovala na Richarda a předabovalal všechny scény, ve kterých se jeho jméno vyskytovalo.

Kromě seriálu byl pořízen dokument z natáčení a v roce 2003 natočila Česká televize další dokument o Návštěvnících z cyklu Pokračování příště. Ovšem pokračování se tento téměř až kultovní seriál pro mládež (zatím) nedostal.
Aktualizováno: 11.1.2006