Na rozchodnou

Příběh o nelehkém soužití Čechů, Němců a Židů během druhé světové války a na jejím konci očima vnímání mladého chlapce.
2009 Česko délka: 61 min
Magdaléna Sidonová39(maminka Ida Hejná)
Martin Trnavský39(tatínek Petr Hejný)
Milena Asmanová78(babička Poláková)
Barbora Munzarová37(teta Márinka Malenerová)
Petra Špalková34(teta Hejná)
Jiří Ornest62(dědeček Polák)
Stanislav Zindulka77(pan Krystl)
Natálie Drabiščáková(teta Vraspirová)
Jan Skopeček83(navrátilec z koncentráku)
Martin Písařík29(komisař)
Jan Grygar54(komisař)
Josef Polášek43(profesor)
Jana Plodková27(Němka v řeznictví)
Marie Spurná60(paní Bartková)
Radim Novák38(strýc Hejný)
Igor Chmela38(strýc Vraspir)
Marie Ludvíková51(paní Veselá)
Na rozchodnou Příběh inspirovaný skutečnou událostí se odehrává během druhé světové války a krátce po jejím skončení v Brně. Ústředním bodem je rodina Hejných, otec Petr Čech, matka Ida Židovka a jejich syn Pavlík, který má pocit, že mu rodiče lžou, protože mu neříkají všechno nebo situaci zlehčují ve snaze ho ochránit. Petrova sestra Mariánka si vzala Němce a přijala jeho občanství. Žádného nacistu, invalidu z první světové války, který žádnou zášť proti Čechům necítí. Jenže ani jedna z rodin to nemá lehké. Na Márinčina manžela Karla tlačí gestapo, aby se jí zřekl. Idě hrozí, že bude odsunuta do koncentračního tábora, není totiž jisté, že židovských manželek Čechů se odsun nedotkne a možná že by mohl zasáhnout i Petra. Rodinný přítel Krystl přichází s plánem, jak Idu a hlavně Pavlíka zachránit. Ida se musí zříct svých rodičů, údajně je nemanželskou dcerou pana Krystla a paní Bártlové. Podplacený lékař dosvědčí její nežidovskou rasu. Idiny rodiče bohužel v koncentračním táboře umírají.

Po skončení války se nálady obracejí. Revoluční gardy divoce odsunují všechny Němce, sice ne do koncentračních táborů, ale stejně surově jako tehdy nacisti. Do odsunu se dostává i Márinka, která odmítá se vzdát svého muže. (-k-)

Režie: Juraj Nvota
Scénář: Milan Uhde
Kamera: Petr Polák
Hudba: Michal Novinski
Země: Česká republika
Rok výroby: 2009

Hrají:
Magdaléna Sidonová (Ida Hejná)
Martin Trnavský (tatínek Petr Hejný starý)
Nathan Němec (Pavlík Hejný)
Jiří Ornest (dědeček Polák)
Milena Asmanová (babička Poláková)
Marie Málková (mamá)
Zdeněk Bureš (strýc Karel Malener)
Barbora Munzarová (teta Márinka Malenerová)
Alexej Filip Krška (Hans Malener)
Radim Novák (strýc Hejný)
Petra Špalková (teta Hejná)
Igor Chmela (strýc Vraspir)
Natalie Drabiščáková (teta Vraspirová)
Stanislav Zindulka (pan Krystl)
Marie Spurná (paní Bartková)
Petr Halberstadt (pan Pilka)
Zuzana Slavíková-Čisáriková (paní Czerná)
Jan Skopeček (navrátilec z koncentráku)
NIka Brettschneiderová (navrátilkyně z koncentráku)
Milostav Maršálek (Vocílka) (v titulcích byl skutečně uveden jako Milostav)
Dana Pešková (Vocílková)
Martin Písařík (komisař)
Jan Grygar (komisař)
Miloslav Mejzlík (předseda soudního senátu)
Josef Polášek (profesor)
Marie Ludvíková (paní Veselá)
Simona Peková
Kateřina Rakovčíková
Viktor Skála
Jana Plodková
Petr Jančařík
Radim Koráb
Martin Sláma
EVa Vrbková
Sandra Riedlová
Marek Pospíchal
Brněnští komorní sólisté
Aktualizováno: 26.4.2009