Jan Žižka

Historický film zachycující vznik husitského povstání proti panstvu a za reformu církve.
1955 Česko délka: 102 min
Zdeněk Štěpánek58(Jan Žižka z Trocnova)
Karel Höger46(Václav IV)
Ladislav Pešek48(Miserere)
Jan Pivec48(Zikmund Lucemburský)
Václav Voska36(Čeněk z Vartenberku)
Gustav Hilmar64(Jan z Chlumu)
Miloš Kopecký32(Sir ze Šternberku)
Vilém Besser24(tesař Jíra)
Jaroslav Vojta66(pekař Joha)
Vladimír Ráž31(Tomeš)
Otto Lackovič28(Ondřej)
Rudolf II. Hrušínský34(purkabího syn)
Ladislav Boháč48(Jakoubek ze Stříbra)
Jaroslav Mareš34(student Prokůpek)
Josef Kemr33(student Ješek)
Terezie Brzková80(babička)
Radovan Lukavský35(kněz Bilinský)
Vlastimil Brodský34(udavač Jochlík)
Miloš Nedbal49(Podvinský)
Miloš Willig34(voják)
Bohumil Švarc29(mladý muž)
Zdeněk Hodr47(voják)
Přemysl Kočí38(voják)
Jiří Steimar68(dvořan)
Vladimír Hlavatý49(pacholek)
Zdeněk Kryzánek34(voják Beznoska)
Karel Pavlík43(rychtář)
Vladimír Řepa54(konšel Bradatý)
František Kreuzmann59(purkrabí Tomáš)
Jan Žižka Režie: Otakar Vávra
Scénář: Miloš Václav Kratochvíl, Otakar Vávra
Kamera: Václav Hanuš
Hudba: Jiří Srnka

Hrají:
Zdeněk Štěpánek (Jan Žižka z Trocnova)
František Horák (Jan Želivský)
Karel Höger (Václav IV))
Vlasta Matulová (královna Žofie)
Ladislav Pešek (Miserere)
Jan Pivec (Zikmund Lucemburský)
Václav Voska (Čeněk z Vartenberku)
Vítězslav Vejražka (Václav z Dubé)
Gustav Hilmar (Jan z Chlumu)
Miloš Kopecký (Sir ze Šternberku)
Gustav Opočenský (Jindřichv z Hradce)
Vladimír Leraus (pražský arcibiskup)
Marie Tomášová (Johanka)
Vilém Besser (tesař Jíra)
Jaroslav Vojta (pekař Joha)
Marie Vášová (Marta)
Vladimír Ráž (Tomeš)
Otto Lackovič (Ondřej)
František Kreuzmann (purkrabí Tomáš)
Jarmila Pačová (purkabího žena)
Rudolf II. Hrušínský (purkabího syn)
František Vnouček (konšel Simon)
Vladimír Řepa (konšel Bradatý)
František Filipovský (konšel)
Vojtěch Plachý-Tůma (konšel Štěpán)
Ladislav Boháč (Jakoubek ze Stříbra)
Miroslav Doležal (kněz Koranda)
Oldřich Vykypěl (hejtman Chval)
Miroslav Holub (vyslanec)
Adolf Vojta-Jurný (hejtman Kuneš)
Jaroslav Mareš (student Prokůpek)
Josef Kemr (student Ješek)
František Kovářík (vazal)
Terezie Brzková (babička)
Jarmila Bechyňová (matka)
Radovan Lukavský (kněz Bilinský)
Rudolf Pellar
Bohuš Hradil
Hynek Němec
Vlastimil Brodský (udavač Jochlík)
Zdeněk Kryzánek (voják Beznoska)
Miloš Nedbal (Podvinský)
Jaroslav Orlický (poslanec)
Karel Pavlík (rychtář)
Libuše Zemková (dáma)
František Holar (voják)
Miloš Willig (voják)
Antonín Kandert (konšel)
J.O. Martin (konšel)
Štefan Bulejko (ambasador)
František Marek (konšel)
Bohumil Švarc (mladý muž)
Anna Kadeřábková (žena)
Jaroslav Someš (Janek)
Zdeněk Hodr (voják)
Miloš Vavruška (husita)
Přemysl Kočí (voják)
Adolf Král (voják)
Jiří Steimar (dvořan)
Viktor Očásek (pacholek)
Vladimír Hlavatý (pacholek)
Milan Jedlička
Josef Kotapiš
Aktualizováno: 23.6.2018