Inženýrská odysea

Seriál o třech mladých inženýrech, kteří jdou za svým snem zkonstruovat textilní stroj, kterým dobudou svět.
1979, Česko,


1. Promoce

Tři kamarádi právě dokončila studia na technice a odpromovali na inženýry. Spolu chtějí zůstat i po studiích, sní o tom, že v textilce v Bechyni navrhnou a zkonstruují špičkový textilní stroj, který jim bude závidět celý svět. Jenže první trhlinu dostává jejich plán už večer před promocí. Jano (Michal Dočolomanský) se musí vrátit domů, aby se staral o nemocnou matku. Vaška (Petr Kostka) přemlouvá jeho otec (Ilja Prachař), aby neporušil rodinnou tradici a nastoupil do textilky v Hlubočanech. Vašek však odmítá. Nejnadanější z nich, Zbyněk, dostává od rektorovy asistentky Alexandry (Eliška Balzerová) nabídku pracovat ve špičkově vybavené laboratoři v ČKD. Zbyněk však její nabídku odmítá. Ne už ale Vašek, kterému Alexandra nabídne toto lukrativní místo jako druhému.

Pak ale přichází vojna (vysokoškoláci ji tehdy měli kratší a po přijímači většinou zamířili do důstojnických škol) a po ní se všechno mění. Vašek odchází z ČKD, kde ho práce nebavila a přijímá místo v rodných Hlubočanech, které mu nabízel otec. Tam za ním ze Slovenska přijíždí Jano, kterému zemřela matka, a tak už se nemá o koho starat. Kam se ale jen poděl Zbyněk? Ten už v Hlubočanské fabrice pracuje, Vašek s Janom se tam s ním první den setkávají. Vašek jim nabídne, aby bydleli u nich, kde kromě rodičů žije ještě Vaškova maldší sestra Ivana (Eva Jakoubková). A tři kamarádi jsou opět pohromadě, jako na koleji. Chybí ještě někdo? Chybí, Alexandra, která na konci prvního dílu vystupuje v Hlubočanech z autobusu. (-k-)

2. Odpadlík

Aby si hlavní projektant Heřman (Jiří Vala) vyzkoušel, jak dobří jsou tři nováčci, dal každému z nich vypracovat jiný konstrukční úkol. Nejvíce ho zaujalo Zbyňkovo inovativní řešení, dokonce až tak, že ho rovnou jmenoval samostatným projektantem. S Janovým řešením byl vcelku spokojený, k Vaškovu však měl menší výhrady.

V kantýně Vašek zahlédne Alexandru a dovtípí se, že přijela za ním, z čehož má velkou radost. Vašek by se rád vrhnul do projektování nové mašiny a štve ho, že dostává za úkol projektovat něco, co už někdo navrhl před ním. A když se dozví, že konstrukce má v šuplíku návrh nové mašiny, na které oddělení pracovalo tři roky, ale vedení to odložilo ad akta, protože si nebyli jistí, zda je to dobré řešení nebo ne. Vaškova kritika se donese až k technickému náměstkovi, který se proti jeho nařčení ohradí na stranické schůzi, což vyvolá Vaškovu reakci a mezi oběma muži dojde k ostré výměně názorů.

Ředitel fabriky i předseda stranické organizace se snaží hlavního technologa přesvědčit, aby dal mladým šanci. Možná by se to i podařilo, ale Vaškova tvrdohlavost nakonec proti němu obrátí i ostatní. A Vašek podává výpověď. Jano chce odejít s ním, Zbyněk však chce zůstat, práce v Hlubočanech ho baví. Ani Alexandra Vaška v jeho rozhodnutí nepodpoří, nechce s ním odejít, což znamená konec jejich vztahu. Vaškův otec se snaží ještě přimět Vaška, aby svou výpověď stáhl, Vašek však raději odchází z domu. (-k-)

3. Sirotek

Vašek odjíždí vlakem ještě za tmy a hodlá se ucházet o místo ve fabrice v Jilemnici, kam je ještě na fakultě lákal inženýr Kareš. Ten už tam ale nepracuje a od sekretářky se Vašek dozvídá, že sice mladé konstruktéry potřebují, ale podobně jako v Hlubočanech vylepšují deset let starý stroj, což Vaška neláká. Vyhledá ale inženýra Kareše na generálním ředitelství. Shodou okolností se připlete k hledání nového vedení do továrny v Roztokách, kde mají problémy s novým strojem. Nově jmenovaný, po dlouhém přemlouvání, ředitel Hajný (Josef Bek) jej na doporučení Kareše, který tam bude dělat výrobního náměstka, přijme jako svého asistenta.

Zbyněk s Janom se přestěhovali na svobodárnu, u Vaškových rodičů už zůstat nechtěli. Alexandra využije Janova odjezdu na Slovensko a pokusí se Zbyňka svést. Ten ale její svádění odmítne. Zbyněk přijíždí na návštěvu do dětského domova, kde vyrostl (rodiče mu zemřeli). Vychovatelku mu ukáže nadaného Tomáška, který podle svých výkresů vyrábí modely letadel. Jano se na nádraží setkává s Lucií (Marta Vančurová). Už začíná věřit ve šťastnou náhodu, ale Lucie na sebe prozradí, že je vdaná. Alespoň využije toho, že Lucie pracuje v Podniku zahraničního obchodu (textil export) a doporučí Jana řediteli Svačinovi (Jiří Adamíra). Zbyněk tak zůstává v Hlubočanech sám, stále pln elánu do modernizace stroje MZ400, který na veletrhu v Miláně propadl.

Vašek je vyslán spolu s náměstkem Křížkem a podnikovým právníkem ke rozhodčímu soudu. Kovostroj Roztoky čelí žalobě (východo)německého partnera kvůli dodávce textilních strojů, které vykazují značnou poruchovost. Křížek chce využít všech právnických kliček, aby podnik žaloby zprostil. Vašek ale podle instrukcí telefonuje řediteli a ten dá příkaz soud skrečovat a přistoupit na podmínky žalující strany. Mezi Vaškem a Křížkem při tom dojde k slovní rozepři.

4. Začátečníci

Ředitel Hajný se vrátil od německého partnera v ráži. Jejich stroje tam totiž jedou jen na sedmdesát procent, při větším zatížení se roztřesou. Kareš s Vaškem dostanou za úkol probrat plány mašiny s nějakým odborníkem a pokusit se najít řešení. Vašek samozřejmě vyrazí za Zbyňkem. U toho je zrovna Alexandra, která se snaží se Zbyňkem dále sbližovat. Alexandra ale pořád k Vaškovi něco cítí a znovu se dají dohromady. Zbyněk to chápe a zdá se, že mu to i vyhovuje. Jen táta Vaškovi pořád nemůže odpustit.

Zbyňkův posudek není pro vyráběnou mašinu moc příznivý. Původní plány byly upraveny tak, aby se dosáhlo nižší ceny, což se projevilo právě na zhoršených vlastnostech. Před předáním řediteli si Vaška vezme stranou technolog Klínovec a snaží se jej přemluvit, aby to zahrál na vady materiálu a argumentuje tím, že by spolu měli držet. Vašek to ale odmítne a ukáže se, že dobře udělal, protože ředitel se dozvěděl o jeho návštěvě u Klínovce a domyslel si, oč mu šlo. Je rozhodnuto vrátit se k původnímu návrhu a Vašek je jmenován vedoucím konstrukce. Ředitel dokonce souhlasí se zapracováním Zbyňkových návrhů. Vašek Zbyňkovi nabízí práci v Roztokách, ale Zbyněk odmítá, touží po tom namalovat pořádný tkalcovský stav.

Jano odlétá s ředitelem Svačinou a inženýrem Fraňkem na veletrh do zahraničí. Neočekávaně se tam setkají s jejich obchodním zástupcem Kartidisem, který tvrdí, že na místním trhu nemůže zvýšit cenu, protože panovník vyhlásil moratorium na zvyšování cen. Janovi se ale podaří zjistit, že toto moratorium se nevztahuje na strojírenské výrobky a že třeba americká auta během posledních pár let zdražovala. Ukáže se taky, že Franěk o tom věděl a byl s Kartidisem smluvený.

Vašek si vzal Alexandru, ale ani to jeho otce neobměkčilo a na svatbu nepřišel.

5. Výměna stráží

V pátém díle se posuneme o čtyři roky dopředu. Vašek za tu dobu v Roztockých strojírnách postoupil na pozici technického náměstka a doma má dvě děti. To se dozvídá Jano od Ivany, kterou náhodou potkává v Praze v knihkupectví. Jano jí nabídne, že jí obstará technickou knihu, která není k sehnání. Ivana, i když má známost, je ze setkání s Janem nadšená, je vidět, že se v ní probouzí dřívější láska. Zrovna v té době se z Kanady vrací Lucie, na kterou si zase před časem myslel Jano. Luciin muž v Kanadě zůstal a ona jen s obtížemi našla místo v technickém úseku PZO. Když si Ivana přijde pro knihu k Janovi do kanceláře, setká se tam s Lucií. Obě dívky jsou ze setkání zaskočené, vypadá to že se navzájem považují za sokyně v lásce. Janovou favoritkou je Lucie.

Na generálním ředitelství probíhají pohovory s jednotlivými fabrikami. Za Roztocké strojírny se účastní jednání i Vašek. Při odchodu se tak potkává s delegací z rodných Hlubočan. S inovativním rozvojem Hlubočanské fabriky není generální ředitel spokojen a dává to zřetelně najevo. Sezení Hlubočanských končí už po dvaceti minutách, což díky zapomenutému balíčky u sekretářky zaregistruje i Vašek. I to, že Hlubočanští odcházejí jako spráskaní psi. A to ještě netuší, že generálnímu řediteli slíbili předvést do roka modernizovaný, plně automatickou "em čtyřstovku". Hlubočanský ředitel si ihned nechá zavolat hlavního konstruktéra Heřmana a zadá za úkol zajistit vývoj inovovaného stroje za každou cenu. Heřman na tento úkol jmenuje projektantem Zvyňka. Tím přskočí služebně staršího projektanta Voženílka (Jiří Císler). Tomu by přeskočení až tak nevadilo, ale rozčílí ho, že Zbyněk má jet místo něj na výstavu do Milána. Zbyněk Heřmanovi navrhne, aby se na projektu podíleli tři, Heřman, Voženílek a Zbyněk. Ředitel s návrhem souhlasí, takže do Milána pojedou nakonec všichni tři, i Voženílek, který si už připravoval plamennou řeč na schůzi ROH.

Už na letišti se Zbyněk setká s Janem, který do Milána letí také s ředitelem Svačinou. A v Miláně se setkávají s Vaškem, takže jsou zase všichni tři pohromadě, aspoň na krátký čas. A ještě s někým se Jano v Miláně setkává, s manželem Lucie, který se chladně pozdraví s ředitelem. Později v recepci hotelu požádá Jana, aby Lucii doručil dopis s žádostí o rozvod. Janovi a Lucii tak už nic nestojí v cestě.

Po návratu z Milána začnou hlubočanští pracovat na novém projektu. Ze tří koncepčních návrhů je pak vybrán ten Zbyňkův a je rozhodnuto, že na jeho koncepci budou dále všichni tři pracovat společně. A je velkou zásluhou Zbyňka, že stihnou dokončit projekt v šibeničním termínu. Ředitel se však necítí na prosazení výroby nového prototypu dost silný, a tak na svoji funkci rezignuje a odejde do penze. Novým ředitelem hlubočanských strojíren je jmenován Vašek. (-k-)

6. Převzetí moci

Vašek se Sašou a dětmi se přestěhovali do svého bytu v Hlubočanech. Navštívit je přijel Jano se svou, teď už manželkou, Lucií. Byla to jejich první zastávka na svatební cestě. Otec ale s Vaškem stále nemluví a odmítá přijít na oslavu stěhování. Vašek proto pro otce došel k němu domů a poté, co mu vysvětlil situaci a svoje úmysly, jej otec konečně vzal na milost.

Pořádnou bouři rozpoutá Vašek i ve fabrice. Nechá nově vyrobené mašiny stát na dvoře, aby všichni viděli, že jejich výrobky neputují přímo do zahraničí, jak tvrdilo bývalé vedení. Popudí si tím proti sobě zejména náměstka Halíře, s nímž se pohádal už poprvé, tehdy ještě jako začínající konstruktér. Stejně jako otce se Vaškovi podaří přesvědčit i Zbyňka a taky stranický výbor. Halíř odmítá být Vaškovým náměstkem, i když mu Vašek setrvání na místě nabídl poté, co se jej pokusil odvolat. To ještě Halíře stranický výbor podržel, teď už však stojí za Vaškem a nechá Halíře odejít, když se tak rozhodl sám. Šéfkonstruktér nabízí svou funkci Zbyňkovi. Ten ji ale rozhodně odmítá, chce se naplno věnovat kreslení. Toho využije Voženílek a nabídne Vaškovi, že by se funkce šéfkonstruktéra ujal. Vaška jeho návrh překvapí, ale po krátkém váhání jej přijme. Ví totiž, že na místo séfkonstruktéra Zbyňka nepřesvědčí a Voženílek tak aspoň nebude prudit.

Saša dohazuje Zbyňkovi kamarádku, bývalou Vaškovu spolužačku Veroniku (Monika Švábová). Pozve je oba k nim na večeři. Veronika pak však odmítne Zbyňkovu nabídku na doprovod. Není to ale proto, že by jí Zbyněk nebyl sympatický, bojí se, že by je v Hlubočanech mohl někdo spolu vidět, a kdyby to nedopadlo, byla by znovu terčem posměchu kolegyň učitelek, jako se jí to stalo před několika lety, když se rozešla s přítelem. Saša proto pro Veroniku a Zbyňka zorganizzuje návštěvu koncertu v Praze. (-k-)

7. Perpetuum mobile

Do konstrukce v hlubočanských strojírnách nastupuje Vaškova sestra Ivana. Po škole odešla se svýn přítelem Vladimírem do Vsetína, ale protože tam nedostali byt, vrátili se zpátky a využili Vaškovy nabídky. Zbyněk hledá inspiraci pro nový stroj na dílně. Vaškův otec mu ukáže malý tkalcovský stav, který sestavil jeho otec, Vaškův děda. Perpetuum mobile, tkalcovský poháněný svou vlastní silou. To byla samozřejmě utopická iea, přesto stav Zbyňka inspiroval nejen po technické stránce, ale hlavně po stránce motivace jít za svým snem. Do fabriky neočekávaně přijíždí generální ředitel se zástupci zahraničního obchodu, mezi nimiž je i Jano. Vašek obhajuje svůj plán přijít se zcela novým strojem namísto inovace staré M400. V debatě je dokonce několikrát poukázáno na klady kapitalistického přístupu, jako přicházet každý rok s nějako inovací nebo platit konstruktéry podle odvedené práce, nikoliv všechny stejně, ať pracují jak pracují. Vašek nakonec dostává volnou ruku, aby realizoval svůj plán.

Zbyněk se sbližuje s Veronikou. Ta se zatím stál bojí objevit s ním na veřejnosti a odmítá jít na neplánovanou návštěvu k Vaškovi, kde má být i Jano. Musela by se převléknout a zajít ke kadeřníkovi,a to by už nestihla. A bez toho by se necítila komfortně. Čeká ale do noci na Zbyňka před ubytovnou a přijímá jeho pozvání jít dál, až do postele. (-k-)
Režie: Evžen Sokolovský
Scénář: Jaroslav Dietl
Kamera: Eduard Landisch, Stanislav Benc, Miloš Horák, Bohuslav Kudláček
Hudba: Otmar Mácha

Hrají:
Petr Kostka (Vašek Pešek) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Michal Dočolomanský (Jano Krnáč) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jaroslav Satoranský (Zbyněk Kořínek) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Eva Jakoubková (Ivana) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ilja Prachař (Vaškův otec) 1, 2, 4, 5, 6, 7
Jarmila Krulišová (Vaškova matka) 1, 2, 4, 6
Eliška Balzerová (Alexandra) 1, 2, 3, 4, 6, 7
Jiří Vala (Heřman) 1, 2, 5, 6, 7
Jiří Císler (Čestmír Voženílek) 1, 2, 3, 5, 6, 7
Ota Sklenčka (ředitel v Hlubočanech) 1, 2, 5, 6
Miriam Hynková (hlubočanská sekretářka Libuše) 1, 2, 5, 6, 7
Marta Vančurová (Lucie Přikrylová) 1, 3, 4, 5, 6
Alois Švehlík (předseda stranické organizace Jiří Strnad) 2, 5, 6, 7
Petr Haničinec (technický náměstek Vilém Halíř) 2, 5, 6
Eva Hořánková (předsedkyně SSM) 2, 6
Václav Švorc (inženýr Kareš) 3, 4, 5
Josef Bek (Břetislav Hajný) 3, 4, 5
Jiří Holý (náměstek Křížek) ve 3. díle
Libuše Havelková (teta, vychovatelka v dětském domově) 1, 3
Martin Stropnický (Tomáš) ve 3. díle
Jiří Adamíra (ředitel PZO Svačina) 3, 4, 5, 7
Ludmila Šafářová (Otýlie Podlipská) 3, 4, 5
Jiří Klem (Franěk) 4
Vlastimil Hašek (Klínovec) 4
Pavel Bobek (Kartidis) 4
Josef Langmiler (technický ředitel) 5, 7
Václav Voska (generální ředitel) 5, 7
Petr Svojtka (Vladimír Klimeš) 5, 6, 7
Jiří Štěpnička (Přikryl) 5
Ferdinand Krůta (předseda ROH) 6
Karel Meister (Milda) 6
Monika Švábová (Veronika) 6, 7
Jiří Zahajský (Tesař) 7
N. Bobrovská v 1. díle
O. Janovský v 1. díle
Ivo Niederle v 1. díle
Václav Krška v 1. díle
J. Marková v 1. díle
B. Franková v 1. díle
V. Beneš v 1. díle
Alexej Pyško v 1. díle
J. Leichtová v 1. díle
J. Kačmánek v 1. díle
V. Hlavatý 2, 5, 7
L. Roubíková ve 3. díle
T. Juřička ve 3. díle
J. Kotrba ve 3. díle
O. Musil ve 3. díle
Z. Procházková ve 3. díle
E. Pavlíček ve 3. díle
B. Blahníková ve 3. díle
V. Král ve 3. díle
G. Sgalitzer ve 3. díle
K. Karo ve 4. díle
O. Ševčík ve 4. díle
R. Dulíková ve 4. díle
P. Spálený ve 4. díle
V. Uzelacová 5, 7
J. Derková v 5. díle
V. Maurer 5, 7
M. Homola v 5. díle
V. Stýblo v 5. díle
J. Pešice v 5. díle
V. Zoubek v 7. díle

Aktualizováno: 18.5.2017