Dřevěná Marika

Pohádka o dvou kamarádech, jejichž putování rozdělí láska jednoho a touha po penězích druhého.
2000 Česko délka: 64 min
Jiří Hálek69(generál)
Petra Hřebíčková20(hostinská)
Mário Kubec35(lajtnant)
David Suchařípa35(verbíř)
Jaroslav Šmíd29(voják)
Lucie Žáčková22(dívka z chasy)
Karel Pospíšil62(rychtář)
František Šec80(farář)
Režie: Jaroslav Hovorka
Produkce: Jan Čumpelík, Eva Hladíková
Scénář: Michaela Koliandrová
Kamera: Petr Polák, Ivan Charvát, Vladimír Dousek
Hudba: Petr Ulrych

Hrají:
Radka Coufalová (Marika)
Jiří Klika (Ondra)
Robert Jašków (Janek)
Jana Epikaridis (Dora)
Jiří Hálek (generál)
Karel Pospíšil (rychtář)
Zora Rozsypalová (tetka)
Ladislav Georgiev (verbíř)
Petra Hřebíčková (hostinská)
Adam Komers (verbíř)
Mario Kubec (lajtnant)
Vladimír Machora (zvěd)
Rudolf Máhrla (soused)
Blažena Rýznarová (tetka)
Petr Sehnoutka (mladík)
Pavel Sklenář (zvěd)
David Suchařípa (verbíř)
František Šec (farář)
Jaroslav Šmíd (voják)
Zdeněk Vesecký (chasník)
Lucie Žáčková (dívka z chasy)
Rudolf Folvarečný (hudebník)
štrunc Jaromír (hudebník)
Jan Mach (hudebník)
Aktualizováno: 1.1.2018