Vladimír Krigl

Česko


Pozdní léto 1974 (Venoušek)
Přijela k nám pouť 1973 (brankář Véna)