Vanna White

* 18.2.1957 (65)
Gypsy Angels1980(23)
Aktualizováno: 25.1.2003