Milan Vavruška

Česko


Návštěvní hodiny 1986 (spáč)
O ptáku Ohniváku 1980 (dvořan)
105% alibi 1959 (laborant VB poručík Kavenda)