Mariana Štěpitová

Česko


Tři stromy 1967 (třetí princezna)