Prípad poručíka Seeborna

1988, Slovensko,

Natália Hasprová (21) Lots